66861.jpg

Två nya fonder grundade

19.12.2018 kl. 15:07
Ulla Birgitta Carpelans minnesfond och Greta och Harry Carpelans minnesfond har grundats.

Greta Birgitta Carpelan, f. Stengård, avled den 4 november 2017 i en ålder av 87 år. I sitt testamente förordade hon SFV som universell testamentsmottagare.

Enligt testamentet skall hennes egendom omvandlas och förvaltas i två lika stora fonder, den ena benämnd "Ulla Birgitta Carpelans minnesfond" och den andra "Greta och Harry Carpelans minnesfond".

Fondernas avkastning skall användas såsom bidrag åt finlandssvenska studerande i enlighet med föremålet för föreningens verksamhet.

SFV:s styrelse mottog testamentet med tacksamhet och har grundat två fonder enligt Greta Carpelans önskan.

Greta Carpelan
Greta Carpelan föddes den 2 maj 1930 i Sideby, Österbotten. Hon utbildade sig till folkskollärare vid Ekenäs Seminarium 1951 och avlade tio år senare de fordringar som stadgats för blindskolelärarkompetens. Några år senare erhöll hon dessutom kompetens att undervisa i svenska vid finskspråkiga folk-och medborgarskolor.

Från 1965 tjänstgjorde hon vid Svenska Blindskolan i Helsingfors, först som ämneslärare och senare som föreståndare. Utanför tjänsten var hon aktivt engagerad inom ungdomsverksamhet och invaldes som representant för lärarna i direktionen för Svenska Blindskolan. Hon fungerade även som Svenska Blindskolans kontaktman för tidskriften "Kuurojen -ja Sokeinkoulu - Döv-och Blindskolan" och för "Nordisk Blindtidskrift".

– Skulle jag få välja på nytt, skulle jag välja samma yrke, sade Greta Carpelan i en tidningsintervju strax innan sin pensionering efter 26 år som lärare vid Svenska Blindskolan.

Läraryrket låg henne nära hjärtat, och genom sina SFV-fonder kan hon därmed även efter sin livstid fortsätta att stöda utbildning på svenska i Finland.