67037.jpg

Tack för alla nomineringar

02.01.2019 kl. 11:41
I december kunde allmänheten nominera kandidater till SFV:s pris och medaljer 2019. I april premieras mottagarna - festligheterna direktsänds på sfv.fi.

Under nomineringsperioden i december 2018 kunde privatpersoner och föreningar nominera kandidater till SFV:s pris och medaljer 2019. 

Hur utses pristagarna?

Priskommittén och medaljkommittén sammanträder i januari och tar då ställning till nomineringarna. Kommittéernas förslag behandlas av SFV:s arbetsutskott varefter förslagen går vidare till SFV:s styrelse. I medlet av februari fattar SFV:s styrelse det slutgiltiga beslutet om vem som får SFV:s pris och medaljer 2019. Styrelsen kan även besluta om namn utanför nomineringarna. Pris- och medaljkommittéernas sammansättning är inte offentlig information.

Vistelsestipendierna

I december kunde författare, bibliotekarier, kulturarbetare samt undervisande personal inom utbildning och småbarnspedagogik ansöka om SFV:s vistelsestipendier på Lillholmen, Beijarholmen eller Biskops Arnö. SFV:s styrelse fattar beslut om vem som får vistelsestipendierna under styrelsemötet i medlet av februari. Samtliga sökande får besked i slutet av februari.

När delas prisen, medaljerna och stipendierna ut?

Pristagarna, medaljörerna och stipendiaterna offentliggörs och premieras den 10 april 2019 under SFV:s vår- och utdelningsfest i SFV-huset G18 i Helsingfors. Prisutdelningen direktsänds på sfv.fi.