67462.jpg

Ansök om studiestipendium

01.02.2019 kl. 08:00
Nu kan du som är heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet ansöka om studiestipendium. Sänd in din ansökan senast 28.2.

Du som ansöker om stipendium från Studiefonden ska vara

  • heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet
  • finsk medborgare eller fast bosatt i Finland
  • ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Studiefonden beviljar stipendier för studierelaterade kostnader i Finland eller utomlands.

Studiefonden prioriterar andra, tredje och fjärde årets studerande. Du kan få stipendium från Studiefonden endast en gång. 

Läs noggrannt igenom kriterierna för studiestipendier på Studiefondens webbplats innan du ansöker.
 

Till Studiefondens webbplats
 

Ansök om studiestipendium


Studiefondens ombudsman Maria Bergenwall svarar på frågor, maria.bergenwall@studiefonden.fi.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan

  • Svenska kulturfonden
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
  • Föreningen Konstsamfundet
  • Svenska folkskolans vänner
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd