67702.jpg

De nya stadgarna godkändes i första omgången

14.02.2019 kl. 13:19
De nya stadgarna för SFV och SFV:s understödsförening godkändes under föreningarnas extra föreningsmöten 14.2.2019.

Sedan 2017 har SFV arbetat med att modernisera stadgarna för Svenska folkskolans vänner r.f. och Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f.

De nuvarande stadgarna är över 40 år gamla och föreningslagstiftningen har under den här tiden ändrats genomgripande.

Stadgeändringarna kan sammanfattas i tre övergripande punkter:

  • Stadgarna följer nuvarande lagstiftning
  • Den juridiska läsligheten är klarare
  • Språkdräkten har moderniserats så att den är tidsenlig

Läs de nya stadgeförslagen

 

Det nya stadgeförslaget för Svenska folkskolans vänner r.f. förhandsgranskades och godkändes av Patent- och registerstyrelsen den 4 januari 2019, och godkändes på extra föreningsmöte 14.2 kl. 12 på föreningens kansli på Annegatan 12 i Helsingfors.

Det nya stadgeförslaget för Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. förhandsgranskades och godkändes av Patent- och registerstyrelsen den 27 december 2018, och godkändes på extra föreningsmöte 14.2 kl. 13 på Annegatan 12 i Helsingfors.

De två föreningarnas nya stadgar behandlas slutgiltigt på föreningarnas årsmöten i mars: 

  • 18.3 kl. 15: Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f.
  • 21.3 kl. 15: Svenska folkskolans vänner r.f.

Kallelser ingår i HBL och Vasabladet, samt på SFV:s webbplats senast två veckor före.