67704.jpg

SFV sålde fastigheten Diana

14.02.2019 kl. 16:17
SFV har sålt hela aktiestocken i Fastighets Ab Diana på Georgsgatan 16 i Helsingfors.
– Fastighetsförsäljningen är ett led i den långsiktiga placeringsstrategi vi har för SFV:s förmögenhetsförvaltning. Vi strävar efter en god balans mellan fastigheter och andra placeringar så att förmögenheten genererar en trygg direktavkastning och värdestegring, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.

Tack vare värdestegringen och en god förvaltning av fastigheten gav försäljningen en betydande vinst. Köparen är VSREE Yrjönkatu Holding Oy. 

– Försäljningen av fastigheten Diana är en mycket god affär. De medel som nu frigörs kommer att omplaceras och avkastningen används för att främja de sektorer som SFV enligt syftesparagrafen skall stödja, det vill säga utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland, säger Johan Aura.

SFV köpte Fastighets Ab Diana år 2000. I fastigheten finns bostäder samt kontors- och affärslokaler.