67773.jpg

Gemenskap och glädje

14.02.2019 kl. 14:36
Det finlandssvenska syns idag tydligt på utbildningsbranschens stormässa Educa, tack vare ett mångårigt arbete lett av Finlands Svenska Lärarförbund FSL. För SFV har det från början varit angeläget att vara med som sponsor av det intressanta program som varje år pågår i det finlandssvenska mässkvarteret Hörnan.

På senare år har SFV även deltagit med egen monter. Eftersom utbildning är en av SFV:s största verksamhetssektorer har det nämligen visat sig viktigt att kunna erbjuda mässbesökare ett ansikte-mot-ansikte-möte med SFV, i tillägg till kontakter via webbsidor och ansökningssystem.

Riktiga möten tycks alltså fortfarande ha stor betydelse för människor, trots framsteg när det gäller digitala kommunikationer och virtuella möten. Det bevisas dels av rekordantalet mässbesökare på Educa, dels av det ordmoln vi byggde upp i SFV-montern under mässan, som svarade på frågan ”En skola som mår bra har…”. Ord som värderingar, struktur, organiserad ledning och god ekonomi blev ganska små, medan gemenskap, glädje och trygghet blev de överlägset största orden.

Resultatet kan tolkas långt utöver utbildningsbranschen, och kan appliceras på nästan vilken mänsklig verksamhet som helst: det är slutresultatet vi skall koncentrera oss på i alla lägen. God ekonomi och organiserad ledning är nog så viktiga ingredienser för att åstadkomma sluresultat, men goda strukturer – väggarna – får aldrig bli det enda målet. Först då man efter välplanerat och hårt arbete kan glädjas åt de gemensamt uppnådda målen, har man nått fram.

 

Johan Aura, kanslichef