67956.jpg

Kallelse till SFV:s årsmöten

01.03.2019 kl. 12:54
Svenska folksolans vänners understödsförening r.f. har årsmöte den 18 mars, och Svenska folkskolans vänner r.f. har årsmöte den 21 mars.

Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. kallas till årsmöte måndagen den 18 mars 2019 kl. 15 i SFV:s kansli, Annegatan 12 (4. vån.), Helsingfors. Under årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden, samt förslag till nya stadgar. Förslaget finns till påseende i SFV:s kansli, och kan även läsas på www.sfv.fi.
Styrelsen

Svenska folkskolans vänner r.f. kallas till årsmöte torsdagen den 21 mars 2019 kl. 15 i SFV:s kansli, Annegatan 12 (4. vån.), Helsingfors. Under årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden, samt förslag till nya stadgar. Förslaget finns till påseende i SFV:s kansli, och kan även läsas på www.sfv.fi. Personmedlem som önskar utöva sin rösträtt vid årsmötet bör från föreningens kansli, Annegatan 12, Helsingfors (öppet kl. 9-15, tel. 09-6844570), kvittera ut en röstsedel senast tre dagar före mötet.
Styrelsen