69506.jpg

Prakticum får 150 000 euro för fusionen med Inveon

14.06.2019 kl. 11:46
Med bidraget på 150 000 euro stärker SFV utvecklingen av yrkesutbildningen i huvudstadsregionen och Östra Nyland. Prakticum får bidraget för fusionen med Inveon - den 1 januari 2020 tar Prakticum över Inveons utbildningsverksamhet. 

– SFV:s kärnuppdrag är att främja bildning på svenska i Finland. Fusionen mellan Inveons utbildningsverksamhet och Prakticum står för dörren, och vi vill ge den handräckning som nu behövs för att säkerställa en god start för den nya organisationen. Det är viktigt för vårt land att den svenskspråkiga yrkesutbildningen är av hög kvalitet även i framtiden, säger SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd om bidraget.

Prakticums statsfinansiering har sjunkit med cirka två miljoner euro de senaste fyra åren, samtidigt har en reform av yrkesutbildningen ägt rum som lett till omfattande utmaningar och behov av omstruktureringar.

Den 1 januari 2020 tar Prakticum över Inveons utbildningsverksamhet och officiellt heter den nya organisationen Yrkesinstitutet Prakticum.

– Vi är mycket tacksamma för bidraget. Det hjälper oss att upprätthålla god utbildningskvalité för studerande under skedet av genomgripande strukturförändringar. Samtidigt hjälper bidraget oss att utveckla handledningen och examensutbudet för finlandssvenska yrkesskolestuderande, säger Laila Andersson, VD och rektor för Prakticum. 

Målet med fusionen är att stärka yrkesutbildningen genom att upprätthålla och utveckla Prakticums nuvarande utbud på tolv olika utbildningslinjer och Inveons fyra linjer som kommer till i samband med sammanslagningen. Därtill vill Prakticum höja yrkesutbildningens profil och utveckla det pedagogiska ledarskapet.

– Organisationsförändringar är arbetsdryga och det tar flera år innan allting faller på sin plats. Personalen på Inveon och Prakticum har varit engagerad och det finns en stark framtidstro att vi är på god väg att forma ett nytt Prakticum för studerandes och arbetslivets bästa, säger Laila Andersson.

Efter fusionen har Yrkesinstitutet Prakticum 120 lärare och 1200 studerande med verksamhet i Helsingfors och Borgå.

År 2018 donerade SFV senast bidrag till den finlandssvenska yrkes- och yrkeshögskoleutbildningen. Totalt 1,2 miljoner euro delades ut till Novia, Arcada och Axell. 


Bild: Praktikumstuderande. Praktikum/kommunikation