70070.jpg

Studiefonden beviljar stipendium till 665 studerande

Bland de sökande prioriterade Studiefonden dem som sökte stipendium för utbytesstudier eller utlandspraktik. Sammanlagt delas bidrag på drygt 823 000 euro ut i år.

Studiefonden har i år beviljat 665 studerande vid högskolor och universitet ett stipendium för utbytesstudier, utlandspraktik och studier i Finland. Drygt 635 000 euro går till svenskspråkiga universitets- och högskolestuderande.  

Bland de sökande prioriterade Studiefonden dem som sökte stipendium för utbytesstudier eller utlandspraktik. För studiekostnader i Finland beviljades bidrag enligt Studiefondens prioriteringar.

Stipendierna för studier eller praktik i Finland var mellan 600 och 1 000 euro, medan beloppen för utbytesstudier var mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens ort och längd.

Totalt fick Studiefonden i år 869 ansökningar; över 150 ansökningar färre än ifjol och ungefär 400 ansökningar färre än år 2017.

– Vi tror att det allt lägre antalet ansökningar bland annat beror på att färre studerande åker på utbytesstudier eller utlandspraktik. Vi ser också att nedläggningen av olika studieprogram vid yrkeshögskolorna påverkar antalet ansökningar, säger Maria Bergenwall, ombudsman vid Studiefonden.

Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor bidrag för utdelning som elevstipendier. I år fick 55 skolor totalt 188 000 euro att dela ut som elevstipendium. Studiefonden fördelar bidragen enligt antalet studerande i varje läroinrättning

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan: 

  • Svenska kulturfonden
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
  • Föreningen Konstsamfundet rf
  • Svenska folkskolans vänner rf
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr

Till Studiefondens webbplats