70606.jpg

Operation Anka: Allt börjar med läskunnighet

01.10.2019 kl. 08:55
SFV är med i Finlands Näringsliv EK:s kampanj Operation Anka, där alla svenskspråkiga barn i Finland som fyller 10 år under 2019 får en månads Kalle Anka-tidningar i gåva. Syftet är att uppmuntra barn till läsning och understryka vikten av läsning i familjernas vardag.

– Det är viktigt att attityderna till läsning i hemmet bidrar till att läskunnigheten utvecklas och upprätthålls, säger SFV:s kanslichef Johan Aura

Tidningen Kalle Anka är känd för sitt tankeväckande språkbruk och har redan i många år väckt läslust bland barn. 

– Forskning visar att serier kan öka läsglädjen hos barn, särskilt hos dem som har lite svårare för att läsa. Serier får också barn att ta sig an mer avancerad text, vilket gör att de både lär sig och börjar använda nya ord, säger SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd

Att det just är 10-åringarna som är mottagarna av Kalle Anka-tidningarna beror på att de är i en avgörande ålder. Nästan alla tredjeklassare läser redan flytande, och från den punkten framåt spelar det roll hur aktivt man erbjuder barnet läsning och om attityderna hemma uppmuntrar till läsning.

– Föräldrarna är läsande exempel och deras attityder till läsandet kan vara avgörande. Vi hoppas att föräldrar och barn läser Kalle Anka tillsammans och upplever läsglädje, säger Johan.

SFV bidrar med 10 000 euro till kampanjen. Operation Anka är en av flera satsningar på läsning och läskunnighet som SFV stöder eller genomför i höst. 

– SFV är med i Operation Anka eftersom vi i vet att en god och mångsidig läskunnighet är av central betydelse för allt lärande, säger Johan.

Den första Kalle Anka-tidningen landar i postlådan kring den 3 oktober. Totalt fyra nummer av Kalle Anka-tidningen sänds ut under oktober månad. 

Fru Jenni Haukio är beskyddare av kampanjen. 

Den finskspråkiga fasen av kampanjen, Operaatio Ankka, skedde i januari 2019 och då fick alla 10-åriga finskspråkiga barn fick en månads Aku Ankka-tidningar i gåva.