70766.jpg

SFV stöder Ung Företagsamhet r.f. – fler finlandssvenska unga ska lära sig företagsamhet och ekonomi

16.10.2019 kl. 08:00
Fler finlandssvenska barn och ungdomar ska få kunskaper och färdigheter i företagsamhet, arbetslivskompetens och ekonomi. Det är syftet med Ung Företagsamhet r.f:s verksamhet som nu får bidrag av SFV.

Ung Företagsamhet r.f. (UF) är en ideell förening som främjar företagsamhet, ekonomikunskap och arbetslivsfärdigheter bland barn och unga i Finland. Under de närmaste två åren strävar UF att nå ut till alla finlandssvenska skolor genom bland annat informationsspridning, lärarfortbildningar, seminarier och evenemang.

Målsättningen är att 500 svenskspråkiga lärare, 2500 barn och ungdomar skall ta del av projektets verksamhet årligen under 2019–2021.

– Bidraget från SFV har en avgörande roll för utvecklingen av UF:s verksamhet i hela Svenskfinland. För första gången har vi till exempel möjlighet att delta i svenska kvarteret Hörnan på utbildningsevenemanget Educa i januari 2020. Vi kommer dessutom att arrangera Våga vara företagsam-semifinaler och -finaler på tretton orter, säger Inger Aaltonen, utvecklingschef för Ung Företagsamhet r.f.Våga vara företagsam – finalen i Helsingfors i maj 2019. President Sauli Niinistö och Ung Företagsamhet rf:s VD Virpi Utriainen bekantar sig med UF-företaget i ”Oh Yes Drinks UF” från Lyceiparkens skola i Borgå.  Foto: Ung Företagsamhet r.f.

UF erbjuder läromedel för alla skolstadier genom "Stigen för företagsamhetsfostran" som innehåller konkreta verktyg och material om framtidens färdigheter för 7–29-åringar. Eleverna får lära sig genom att göra, och uppmuntras använda sina färdigheter i skolan och på fritiden.

– Vi har sett att de elever som deltar i våra studieprogram i "Stigen för företagsamhetsfostran" får förutom ökad kunskap inom företagsamhet och ekonomi, även bättre studieresultat. Eleverna blir mer motiverade att lära sig, har mindre skolfrånvaro, och relationerna till klasskamrater och lärare stärks vilket medför att eleverna känner sig mer delaktiga i skolan, säger Inger Aaltonen.

"Stigen för företagsamhetsfostran" stöder läroplanens målsättningar och har utvecklats i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

– Bildning och kunskap inom företagsamhet är en viktig färdighet i dagens föränderliga samhälle. Vi är stolta över att få vara med och stärka UF i deras strävan att öka kunskapen i företagsamhet och ekonomi hos de finlandssvenska eleverna. Målsättningen för SFV:s bidrag inom utbildningen är att varje individ utvecklar kompetenser som behövs för framtiden, säger Johan Aura, SFV:s kanslichef.

SFV ger ett bidrag på 75 000 euro till Ung Företagsamhet r.f.

SFV har löpande ansökningstid för allmänna bidrag. Under januari–september 2019 har SFV beviljat 1,1 miljoner euro till svenskspråkig utbildning, kultur och bibliotek, och fri bildning. 

- - 

PRESSMEDDELANDE 16.10.2019