70781.jpg

SFV på Helsingfors Bokmässa: Ny biografi, vistelsestipendier och skrivtävlingar

17.10.2019 kl. 14:25
Kom gärna och besök oss i SFV-montern på Helsingfors bokmässa! Du har möjlighet att köpa den nya SFV-biografin om Evy Björkman, höra om våra vistelsestipendier för kulturarbetare, bibliotekarier och författare, samt om Arvid Mörne-tävlingen 2020.

Den nya biografin om Evy Björkman presenteras på scenen Blåbärslandet fredag 25.10 kl. 17. Peik Henrichson intervjuar författaren Sigbritt Backman. Efteråt signering och servering i SFV-montern. Välkommen!

SFV deltar åter i Bokmässan i Helsingfors den 24 till den 27 oktober. Den förnyade SFV-montern ligger mitt i området för finlandssvenska böcker, som nu heter Bokbyn.

Du som besöker oss i SFV-montern får information om SFV:s vistelsestipendier för kulturarbetare, författare och bibliotekarier, SFV:s skrivtävlingar, samt SFV:s bidrag till konst- och kultursträvanden och bibliotek.

I SFV-montern kan du köpa alla biografier som SFV gett ut i sin bokserie till rabatterat mässpris.

Årets SFV-biografi är skriven av Sigbritt Backman.

SFV har deltagit i Bokmässan med egen monter sedan år 2011. Det året såldes i tillägg till äldre utgivning den första utgåvan i SFV:s biografiserie: Kjell Ekströms Victor Westerholm – landskapsmålaren, pedagogen, museimannen.

Sedan dess har biografiserien med sina 16 böcker sakta trängt ut alla övriga SFV-böcker förutom Stora sångboken, och i år presenteras den senaste boken i biografiserien: Sigbritt Backmans ”Under fru Björkmans ledning: Evy Björkman – folkbildare, skribent och husmor.

– SFV-montern har också vuxit genom åren. I år har vi hela 16 kvadratmeter, då vi i tillägg till böckerna valt att även presentera de aspekter av SFV-verksamheten som vi tror kan intressera en litterär publik, berättar redaktör Rabbe Sandelin, som är en av SFV:s mässvärdar.

SFV:s biografiserie och seriens grundidé att lyfta fram finlandssvenskar som inte får glömmas bort har blivit ett uppskattat och emotsett inslag på Bokmässan – och överlag i den finlandssvenska litterära världen.

– Mässan är ett ypperligt och dessutom kostnadseffektivt sätt att sprida information, inte bara om böckerna, utan också om SFV som helhet. Där rör ju sig många personer som idag populärt kallas influencers, säger Sandelin. Mässpubliken är dessutom utgångsmässigt positivt inställd till de strävanden som SFV representerar, och till idén med SFV:s biografiserie.