70998.jpg

SFV tryggar Axxells fortsatta verksamhet

04.11.2019 kl. 10:12
SFV ger ett betydande bidrag till Axxell Utbildning Ab, som framöver satsar på utbildningar inom de branscher där arbetskraftsbehovet på svenskt håll är stort. 

Bild: Axxell

– Axxell Utbildning Ab är en betydande utbildningsaktör som bidrar med svenskspråkig, kunnig arbetskraft. Det är viktigt att Axxells verksamhet lockar nya studerande och att kvaliteten på utbildningen fortsättningsvis är på en hög nivå, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.

Axxell Utbildning Ab har under de senaste åren kämpat med ekonomiska utmaningar. Ett sparprogram startades år 2013. År 2017 beräknades bolagets ekonomi vara i skick, men samma år skar staten ner statsandelarna med 1,8 miljoner euro.

– Det nya statsandelssystemet som trädde i kraft år 2018 är oförutsägbart, säger Stefan Johansson, VD för Axxell Utbildning Ab. Först i december får vi besked om statsandelarna för år 2020.

SFV:s bidrag på 350 000 euro gäller för år 2019.

– SFV:s stöd har varit och är helt avgörande för verksamheten och för att vi även framöver kan erbjuda utbildningar på flera orter i Svenskfinland. Vi försöker just nu satsa på utbildningar inom restaurangbranschen och på närvårdarutbildningen – där är arbetskraftsbehovet på svenskt håll mycket stort, säger Stefan Johansson.

Axxell har verksamhet på nio orter i Svenskfinland med cirka 2700 studerande. Axxell Utbildning Ab grundades 1.8.2008 genom en fusion som i förlängningen täckte nästan 20 tidigare läroanstalter. SFV är största delägare i Axxell Utbildning Ab.

-- -- 

PRESSMEDDELANDE 4.11.2019