71258.jpg

SFV:s kapitalförvaltningsråd handlar om god förvaltningssed

28.11.2019 kl. 09:24
Vid årsmötet i mars 2019 godkändes nya stadgar för Svenska folkskolans vänner r.f. I kraft av dessa valde SFV:s styrelse att utöka antalet medlemmar i kapitalförvaltningsrådet, som är ett rådgivande organ. Ekonomie magister Erik Palmén är en av de nya i rådet.

Text & foto: Rabbe Sandelin

Erik Palmén inledde sina studier vid Tekniska hög­­skolan (idag Aalto-uni­versitetet), men efter några år började han även studera vid Svenska Handelshögskolan. Han utexaminera­des från båda högskolorna i mitten av 1980-talet. 

Palmén säger att han efter några års teknikstudier upplevde det ekonomiska som en samhälleligt intressantare utmaning: varken frågorna eller svaren är lika exakta som på den tekniska sidan.

– På den tiden gick Hanken dessutom i bräschen för att hämta in modernt kapitalmarknadstänkande till Finland, och det bidrog till en mycket entusias­m­erande atmosfär. 

Suget till finans- och banksektorn var stort. Där landade också Palmén och stannade i över tre decennier. Palmén konstaterar att både bank- och finans­sektorn utvecklats enormt sedan den tiden.

– Det hänger förstås intimt ihop med att hela samhället utvecklats enormt. Bankverksamheten är en så central och integrerad del av samhället, att det är där man snabbast och tydligast kan utläsa olika samhällsymptom. 

Gällande den ekonomiska framtiden säger Palmén, att tiderna är lite märkliga.

– Negativa räntor är symptom på någonting. Och tror man på att vi har något att lära oss av tidigare ekonomisk historia, är det inte något bra symptom. Någon form av urladdning är säkert att vänta, men det är svårt att spekulera om var, när och hur.

Enligt Palmén handlar förmögenhets­förvaltning idag allt mera om att allting måste göras professionellt och effektivt, samt med etiska förtecken

För SFV:s del gäller det därför att förvalta egendomsmassan inför utsikterna att världsekonomin kanske är i en ny epok, där alla lagbundenheter vi är vana vid inte kontinuerligt gäller.

– För fonderna har diskussionen en tid gällt balansen mellan fast egendom och värdepapper, men ur ett riktigt långt perspektiv spelar den fördelningen kanske inte så avgörande roll. Fastigheter har traditionellt varit något tryggt, stabilt och långsiktigt, men sedan har det funnits perioder då aktier eller räntepapper gett betydligt bättre avkastning.

Enligt Palmén handlar förmögenhets­förvaltning idag allt mera om att allting måste göras professionellt och effektivt, samt med etiska förtecken. 

– Modernt management- och effek­tivitetstänkande kom ursprungligen till Finland via exportindustrin och globaliseringen, sedan stod bank­verksamheten i tur – speciellt efter den stora depressionen på 1990-talet. 

I dagsläget säger Palmén att ingen bransch längre är skyddad – in­effektivitet eller slarv går inte att dölja. Detta gäller också den tredje sektorn. Palmén ser därför SFV:s kapital­förvaltningsråd som ett sätt för SFV att kunna svara på ökade krav, och ökade förväntningar från samhällets, myndigheters, och andra intressenters sida.

– Idag har till och med den offentliga sektorn stora effektivitetskrav. Och även stiftelse- och fondvärlden har hamnat under myndigheternas, medias och medborgarnas lupp. Nu bör vi därför betona det som kallas god förvaltningssed – det vill säga att man inte bara följer lagen till punkt och pricka, utan att man också moraliskt och etiskt kan försvara allt man gör.


Texten ingick i SFV-magasinet 3-2019

SFV:s kapitalförvaltningsråd