71280.jpg

Ansök om SFV:s vistelsestipendier

01.12.2019 kl. 07:50
Nu kan undervisande personal inom utbildning och småbarnspedagogik, bibliotekarier och kulturarbetare samt författare ansöka om SFV:s vistelsestipendier för år 2020.

Senast den 31 december 2019 vill vi ha din ansökan om SFV:s vistelsestipendium på Beijarholmen, Lillholmen eller Biskops Arnö.


Beijarholmen: Undervisande personal inom utbildning och småbarnspedagogik 

SFV:s vistelsetipendium på Beijarholmen fördelas enligt följande:

  • en lärare inom utbildningssektorn under perioden 15.5–14.7,
  • en lärare, socionom eller barnskötare inom småbarnspedagogik under perioden 16.7–15.9.

Läs mer och ansök


Lillholmen: Kulturarbetare och bibliotekarier

SFV: vistelsestipendium för kulturarbetare och bibliotekarier fördelas enligt följande:

  • en kulturarbetare under perioden 15.5–14.7,
  • en bibliotekarie under perioden 16.7–15.9.

Läs mer och ansök


Biskops Arnö: Författare


SFV:s vistelsestipendium för förattare gäller en tre veckor lång vistelse på Biskops Arnö vid Mälaren i Bålsta, Sverige. Vistelsen skall ske under perioden april 2020 till mars 2021. 

Läs mer och ansök