71618.jpg

Niklas Wahlström jobbar sedan årsskiftet som sektorsansvarig för utbildning

02.01.2020 kl. 12:57
Niklas Wahlström blev i medlet av november vald, bland 82 sökande, till sektorsansvarig för utbildning på SFV, och tillträdde tjänsten vid årsskiftet. Han arbetar med utbildningsfrågor på ett brett plan och axlar ansvaret för utbildningssektorn inom SFV. Han jobbar från SFV-kontoret i Helsingfors.

SFV:s sektor för utbildning omfattar alla stadier, från småbarnspedagogik till universitetsstudier. SFV stöder initiativ och utvecklingsprojekt som främjar forskningsbaserad och nyskapande skolutveck­ling, och en positiv attityd till lärande. 

Utgångspunkten är påvisade behov med tydliga mål, något som även legat nye sektorsansvarige Niklas Wahlström nära hjärtat under en längre tid.

– Det var faktiskt precis det som fick mig att söka jobbet, det vill säga mitt stora intresse för utvecklingsprojekt som utgår från forskning om inlärning, där målet är att skapa en meningsfull skola för individer i alla åldrar, berättar Wahlström.

Wahlström hoppas nu få samarbeta med utbildningsanordnare och andra aktörer inom utbildning med det gemensamma målet att utveckla den finlandssvenska skolan till världens bästa skola.

– Med SFV:s finansiella bidrag och min egen sakkunskap och uppföljning hoppas jag kunna stöda dem som tar initiativ till projekt som siktar på bättre inlärningsresultat och stärkt välmående som resultat, helt enkelt en förnyelse av skolan. Jag ser som min uppgift också att vara med om att sprida de goda modeller som föds med dessa SFV­ bidrag, så att framgångarna kan tjäna hela det finlandssvenska bildningsfältet.

Det må gälla vilken ålder och vilken form av utbildning som helst, det livslånga lärandet bidrar idag på ett avgörande sätt även till livskvaliteten.

Livslångt lärande inte bara ett slagord

Niklas Wahlström inledde arbetet på SFV efter årsskiftet. Tjänsten söktes av 82 personer.

– Att ha blivit vald till detta spännande uppdrag bland så många sökande känns fantastiskt roligt, och som en erkänsla för mitt kunnande och mitt målmedvetna arbete inom skolutveckling i många år. Det skall bli jätteintressant att få jobba med just SFV, som på senare år visat framförhållning i sitt stöd för finlands­svensk pedagogisk utveckling.

Wahlström säger att livslångt lärande inte är ett tomt slagord, eller något som bara gäller upprätthållandet av yrkesskickligheten.

– Det må gälla vilken ålder och vilken form av utbildning som helst, det livslånga lärandet bidrar idag på ett avgörande sätt även till livskvaliteten. På det viset är bildningsfrågor även frågor som har ett starkt samhälleligt intresse. Här ser jag SFV som en aktör som kan bidra till inte bara en pedagogisk utveck­ling inom skolan, men i förlängningen till ett bättre samhälle.

Wahlström, som senast arbetat som rektor vid Gymnasiet Grankulla sam­skola och även elva år som skolledare, säger att det känns lite vemodigt att lämna ett långt projekt av skolutveckling bakom mig, liksom ungdomar och lärare som han gillat att arbeta med.

– Å andra sidan hoppas jag att mitt nya jobb kan komma ännu flera barn och ungdomar till godo än bara dem jag hittills jobbat för, i den skola som under de senaste tio åren blev ”min egen”. Det blir svårt att skiljas från många jag knutit nära band till, men bytet till sektorsansvarig för utbildning vid SFV känns som ett meningsfullt steg i mitt liv. Det är med stor iver jag nu tar mig an uppgiften.

 

Niklas kontaktuppgifter hittar du här.

--

Texten är en omarbetad version av artikeln som ingick i SFV-magasinet 4/19