71872.jpg

Lafo 2.0 tar musikutbildningen ett steg längre

24.01.2020 kl. 13:41
Mycket är på gång just nu i Lappfjärds folkhögskola i Kristinestad. SFV besökte folkhögskolan torsdag 23.1 och imponerades av skolans framåtanda och ambition att stärka musikutbildningen i Svenskfinland.

Bild: Lappfjärds folkhögskola/Johan Hagström

– Lappfjärds folkhögskola har ett nytänk som är i tiden. Genom Lafo 2.0 har de lyckats skapa intressanta, nya samarbeten och samarbetsformer. Det behöver vi se mera av i Svenskfinland, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.

Lafo 2.0 är ett tvåårigt projekt, vars mål är att stärka musikutbildningen i Svenskfinland. Det gör man genom gränsöverskridande samarbeten på många olika plan. Projektet pågår fram till sommaren 2021.

– Projektet ska fungera som en motor och en injektionsspruta för musiklivet regionalt, nationellt och till och med internationellt. Genom detta vill vi också trygga och utveckla verksamheten vid Lappfjärds folkhögskola, säger platsansvarige Casper Sahlström

Inom Lafo 2.0 finns det flera delprojekt: Musiken förenarIntegration genom kultur samt Lafo world music festivalsom bland annat presenteras i videon.

SFV har gett över 300 000 euro under åren 2018–2019 till Kristinestads stad för verksamheten på Lappfjärds folkhögskola och till projektet Lafo 2.0.