72305.jpg

Årets första nummer ute nu!

Vad är AI och hur påverkar det vår vardag? Forskaren Linda Mannila öppnar upp begreppet AI och ger tips på hur vi kan fatta medvetna beslut i digivardagen. Läs också om hur Yttermark skola lyckades halvera skolans matsvinn genom projektet Hållbar utveckling.

I SFV-magasinet 1-20 får du även läsa ett reportage från mediaseminariet Hur stavas trovärdighet i media 2020?. En av talarna var medieforskaren Gwenaëlle Bauvois, som argumenterade för att skippa benämnningen "fake news" helt och hållet: "Det är ingen riktig definition, eller ens ett användbart koncept. I bästa fall är det en vag känsla av att allt inte står rätt till."

I ordförandekolumnen lyfter Wivan Nygård-Fagerudd upp språket som viktig faktor då historiska händelser och personer presenteras. Filmen om Tove Jansson, som SFV gett bidrag till, är ett glädjande undantag i raden av historiska filmer som gjorts den senaste tiden i Finland: Filmen görs på Toves eget språk - svenska.

Till SFV-magasinet 1-20