72594.jpg

Om du beviljats SFV-bidrag som inte kan användas

13.03.2020 kl. 10:42
Ifall epidemier eller annan force majeure förhindrar dig att använda SFV-bidrag, gäller följande:

Ett SFV-bidrag kan endast användas för det ändamål det beviljats för. 

Alternativen är två om det inte går att använda ett bidrag som planerat:

  1. Meddela per e-post till SFV:s sektorsanvariga ifall du önskar förlänga projekttiden.
  2. Meddela per e-post till SFV:s sektorsanvariga om du önskar returnera ett utbetalt bidrag som inte förverkligas.

Om du redan haft utgifter för något som inte går att avboka, returnerar du mellanskillnaden till SFV i det fall att projektet inte kan förverkligas senare. 

Om du har övriga frågor kontakta gärna våra sektorsansvariga:

Niklas Wahlström (Utbildning) niklas.wahlstrom@sfv.fi, 050-548 2100
Viveka Åberg (Kultur och bibliotek) viveka.aberg@sfv.fi, 040-5331 710
Anna-Karin Öhman (Fri bildning) anna-karin.ohman@sfv.fi, 050-342 18 90