72650.jpg

SFV ställer in evenemang, övrig verksamhet fortsätter som normalt

16.03.2020 kl. 11:14
SFV har inhiberat samtliga tillställningar och kurser i fysisk form fram till 31.5 på grund av coronaviruset. SFV-personalen arbetar på distans fram till 13.4, men är anträffbara per e-post och telefon.

SFV följer myndigheternas rekommendationer, och inhiberar alla tillställningar och kurser i fysisk form fram till 31.5.2020 på grund av risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19.

Beslutet gäller SFV:s årsmöten, vår- och utdelningsfesten och kurser i SFV:s studiecentrals regi ställs in. Vi meddelar separat ifall motsvarande digitala tillställningar arrangeras i stället. Beslutet gäller också verksamheten i möteslokalerna som lånas ut till andra organisationer (Hos Vännerna)

SFV-kanslierna och SFV-huset G18 stänger för besök åtminstone fram till 13.4.2020. SFV:s personal är anträffbar elektroniskt och per telefon. Verksamheten fortsätter i övrigt normalt, till exempel tas bidragsansökningar emot i vanlig ordning.