72729.jpg

Årets första utdelning: Läroteket ger elever smarta verktyg för bättre inlärning

19.03.2020 kl. 10:15
I februari beviljades bidrag till 31 projekt inom utbildning, kultur och bibliotek, och fri bildning. Projektens syften är att åtgärda eller förbättra utmaningar som vi på basen av fakta och forskning vet att finns – i linje med våra fokusområden och den strategi vi har för vår bidragsutdelning.

 

SFV:s styrelse tog ställning till totalt 67 bidragsansökningar under sitt möte i februari, av vilka 31 beviljades bidrag. Bidagsmottagarna är föreningar, organisationer, skolor, kommuner, städer och privatpersoner. 

Vi beviljar bidrag till projekt vars syfte är i linje med de utmaningar som vi ringat in – våra fokusområden. Genom att koncentrera bidragen till några fokusområden skapas en större effekt och genomslagskraft. Det finns två–tre fokusområden inom varje sektor.

Exempel ur utdelningen

Inom sektorn Utbildning fick bland annat projektet Läroteket bidrag. På webbsidan laroteket.com finns från och med hösten 2020 forskningsbaserade studietekniker, inlärningsstrategier, tips, stödmaterial och fördjupningsmöjlighet som ger stöd för inlärning utanför skolan. Materialet består främst av korta, enkla och motiverande filmsnuttar.

Målet med Läroteket är att hjälpa elever studera smartare, utvecklas och nå sin potential, som i längden ger en positiv självkänsla.

Daniela Strandberg (bilden), är eldsjälen bakom projektet och jobbar till vardags som lärare vid Malm skola i Pargas.  Under våren arbetar hon tillsammans med en referensgrupp för att göra materialet så bra som möjligt.

Fördelning

Utdelningen på totalt 247 775 euro fördelades enligt följande:

  • Utbildning 47 % (115 375 euro)
  • Kultur och bibliotek 25 % (63 100 euro)
  • Fri bildning 28 % (69 300 euro)

Alla projekt kan inte förverkligas enligt tidtabell

Vi vet att flera av de projekt som beviljats bidrag inte kan genomföras på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Ta kontakt med våra sektorsansvariga ifall projektet inte kan genomföras enligt planerna.

 

utdelningen i detalj