72963.jpg

Snabb behandlingstid för ansökningar – du får besked veckan efter att ansökan sänts in!

02.04.2020 kl. 10:36
Vi har anpassat vår verksamhet efter den rådande situationen och behandlar nu alla ansökningar som kommer in i april och maj i rask takt. Vi strävar efter att ge besked veckan efter att ansökan skickats in.

Många bidragssökande står inför helt nya omständigheter. Verksamheter inhiberas eller omstruktureras, och mycket omformas för att kunna utföras digitalt.

SFV har löpande ansökningstid för allmänna bidrag – du kan när som helst sända in en ansökan. Vi har anspassat vår behandlingsprocess och -tid så att vi snabbt kan svara mot nya behov som nu uppkommit. Vårt mål är att ge besked veckan efter att ansökan skickats in.

Vi är måna om att ansökningarna bedöms rättvist, och därför granskas alla ansökningar fortsättningsvis av sakkunniga.

Vi delar ut bidrag till projekt vars ändamål ligger inom våra fokusområden – de är aktuella även i dessa utmanande tider. Våra fokusområden finns under respektive sektor, som du hittar här.

Kontakta gärna våra sektorsansvariga Niklas Wahlström (utbildning), Viveka Åberg (kultur och bibliotek) och Anna-Karin Öhman (fri bildning och SFV:s studiecentral) om du vill bolla din ansökan eller om du har frågor om den snabba behandlingstiden.

 

Ansök om bidrag