72970.jpg

Lärare! Sänd in dina tips och modeller för distansundervisning

03.04.2020 kl. 08:32
Exceptionella tider kräver nya lösningar och metoder. Fram till sista april kan du som jobbar som lärare inom grundläggande utbildningen eller andra stadiet bidra med dina goda tips och modeller för distansundervisning.

Det är utmanande tider för många just nu – inte minst för alla lärare och elever, som snabbt behövt anpassa sig till den plötsliga övergången till distansundervisning. Vi är därför glada över att det bland många lärare funnits en iver att nu förnya sina sätt att undervisa och en öppenhet för att dela med sig av sin kunskap, sina tips och sina erfarenheter.

Insamling under april månad

Vi på Vännerna vill stöda och uppmuntra lärarnas engagemang och förnyelsekraft. Därför kommer vi under april månad att samla in de goda tips och modeller gällande distansundervisning som lärarna i olika årsklasser, ämnen och skolor har utvecklat. Insamlingen av tips och modeller gäller lärare som jobbar inom grundläggande utbildningen eller andra stadiet på svenska i Finland, och sker i form av en kort videopresentation. Alla bidrag publiceras under våren på SFV:s webbplats så vi alla kan ta del av tipsen och modellerna, för nutida och framtida utmaningar.  

Tio bidrag uppmärksammas

SFV uppmärksammar tio av de insamlade bidragen med ett stipendium på 8 000 € som fördelas mellan lärare och skola.

Tio lärare får 3 000 € som erkänsla för att de delat med sig av sina goda idéer och modeller för distansundervisning och/eller för deras tankar om hur dessa pedagogiska lösningar eller digitala verktyg också kan berika närundervisningen. De skolor som dessa lärare jobbar på får ett belopp på 5 000 €. Vi ser gärna att bidraget stöder skolans utveckling på den digitala pedagogikens område till exempel i form av inköp av teknik, mjukvara eller utbildning och fortbildning.

SFV kontaktar under maj månad de lärare och de skolor som kommer att ta emot stipendierna.

Nu om någonsin behöver vi stärka vår gemenskap och hjälpa varandra – vänner, kolleger, studerande – att klara denna prövande tid. Modellerna vi skapar och tar i bruk nu, kommer att leva vidare också då vi återgår till en mer normal vardag.

På webbplatsen www.sfv.fi/distans finns närmare anvisningar om hur du kan delta – vi ser framemot just ditt bidrag!

Lämna in ett bidrag