73078.jpg

SFV:s studiecentral sprider digibildning

09.04.2020 kl. 07:47
SFV:s studiecentral satsar extra mycket just nu på att sprida bildning, kunskap och färdigheter i digitalisering. Det är frågan om kurser i digitala färdigheter, men också om ett nära samarbete med föreläsaren och forskaren Linda Mannila.

Många föreningar och organisationer står inför nya omständigheter. Den dagliga verksamheten inhiberas eller omstruktureras med anledning av coronakrisen. Framför allt digitaliseras en stor del av verksamheten. För att utbilda och fortbilda föreningar och organisationer arrangerar SFV:s studiecentral kurser och föreläsningar med olika samarbetspartner.

Webbinarier om digitala verktyg

SFV:s studiecentral arrangerar i samarbete med Bildningsalliansen och Förbundsarenan webbinarier i olika digitala verktyg. Hittills har två webbinarier arrangerats med fokus på digitala möten: 

De följande webbinarierna som arrangeras är:

Kom ihåg att anmäla dig till webbinarierna ifall du vill delta!

Kurser och föreläsningar med Linda Mannila

SFV:s studiecentral samarbetar med forskaren och föreläsaren Linda Mannila. Samarbetet består av flera olika delar. Nu under våren arrangerar vi webbkurser som handlar om digitalisering med fokus på föreningslivet. Fram till 9.4 har vi arrangerat två kurser med Linda, som du kan ta del av här:

Den tredje föreläsningen, som ordnas den 16 april, handlar om hur man åstadkommer interaktivitet online. Kursen är tyvärr fullbokat med över 170 anmälda, men vi lägger upp den på SFV:s YouTube-kanal någon dag senare. Ta del av den och lär dig mer! 

Linda Mannila håller en digital föreläsning om hur man kan arrangera föreningsverksamhet digitalt

– Digitaliseringen berör oss alla, framför allt i dessa tider, och det finns behov av att stärka den digitala kompetensen. Genom att samarbeta med Linda Mannila, som är en kompetent och engagerande föreläsare, vill vi nå en bred allmänhet och öka kunskapen om digitaliseringen och vad den innebär för oss i vardagen, säger Anna-Karin Öhman, rektor för SFV:s studiecentral.

Linda Mannila har disputerat i datavetenskap med inriktning på lärande. Hon har en bakgrund inom datavetenskap, pedagogik och ekonomi, med lång erfarenhet av utbildning, forskning och projektledning på uppdrag av kommuner, statliga och privata organisationer samt universitet.

I årets första nummer av SFV-magasinet kan du läsa en längre artikel om Linda Mannila och AI (sidan 17 framåt)

Studiecirklar om digitalisering

Linda Mannila och hennes kollega Anna Sell, tar som bäst fram ett studiecirkelmaterial om digitalisering, som SFV:s studiecentral aktivt kommer att sprida. Sju olika teman, till exempel skärmtid, algoritmer och AI, behandlas på ett allmänbildande sätt.

Syftet med materialet är att öka förståelsen för den digitala världen, skapa diskussion och väcka tankar.

– Till exempel kan deltagarna uppmuntras att på måfå titta på vilka program som helst på Netflix i en vecka. Vilka program föreslår Netflix därefter? Det här är ett konkret sätt att få upp ögonen för AI i vardagen, säger Linda.

Varje tema består av en kort videointroduktion, textmaterial, länkar och reflektionsuppgifter, såsom påståenden att diskutera och ta ställning till.

– Det handlar inte om att peka ut rätt och fel, utan att lyfta fram olika aspekter av väldigt mångfasetterade frågor för att en person ska kunna fatta medvetna och underbyggda beslut utifrån hur hen själv känner i en viss sak, förklarar Linda.

Bidrag från SFV:s studiecentral

De föreningar som vill arrangera studiecirklar eller kurser kring digitalisering och AI kan få ekonomiskt bidrag från SFV:s studiecentral.

Läs mer om kursbidrag här.
Läs mer om cirkelbidrag här.

Linda föreläser på föreningsevenemang

Studiecentralens samarbete med Linda består också av att Linda föreläser om digitalisering för SFV:s studiecentrals räkning i samband med olika evenemang i Svenskfinland. Nu under våren har det varit frågan om digitala föreläsningar, men senare blir det frågan om publika seminarier.

– Vi vill att Linda når många olika grupper i Svenskfinland, säger Anna-Karin.

Ifall ni i er förening vill att Linda Mannila ska komma och föreläsa på ett evenemang, kontakta Anna-Karin Öhman. Föreläsningarna får gärna ske i samarbete med olika föreningar och grupper.

För mer information, kontakta Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig för Fri bildning och rektor för SFV:s studiecentral, anna-karin.ohman@sfv.fi, 050-342 18 90.