73143.jpg

Lärare! Vill du ha boken ”Hur vi lär”, och delta i vår bokcirkel?

16.04.2020 kl. 09:20
SFV delar ut 100 exemplar av boken ”Hur vi lär” till lärare som meddelar intresse. Mottagarna av boken får möjlighet att delta i SFV:s bokcirkel, samt delta i Online Educa Berlin-kongressen 2–4.12 till subventionerat pris.

Som en uppskattning för de oväntade, extra arbetsinsatser som många lärare fått sträcka sig till denna vår, delar SFV ut 100 exemplar av boken Hur vi lär - Synligt lärande och vetskapen om våra lärprocesser av John Hattie och Greogory Yates till lärare vid förskola, grundläggande utbildningen eller andra stadiet som meddelar sitt intresse.

Du meddelar ditt intresse om att få boken genom att fylla i ditt namn och dina adressuppgifter senast 8.5.2020 i formuläret.

Boken Hur vi lär

Boken Hur vi lär har sedan utgivningen av den svenska utgåvan 2014 gett upphov till en livlig debatt i Sverige, men också här i Finland, om skolan och lärarens uppdrag i anslutning till dess mål. Boken beskriver hur våra lärprocesser går till och den grundar sig på en imponerande forskningsöversikt om vad som påverkar inlärningen och elevers studieresultat. Några av de frågeställningar som tas upp är hur kunskap lagras, effekterna av kognitiv belastning, återkopplingens betydelse, multitasking, lärares personlighet och myter om hur människor lär sig. Man kan med fog påstå att våra nya läroplaner långt bygger på John Hatties teorier. Verket är idag något av en grundsten för utvecklingen i många skolor.

Delta i vår bokcirkel och vår resa till OEB-kongressen i Berlin

Du som får boken Hur vi lär har under hösten 2020 möjlighet att delta i en bokcirkel över nätet.

Målet med bokcirkeln är att vi både inom och över stadiegränser reflekterar över centrala teman om inlärning och undervisning som stöd för vår egen professionella utveckling. Vi läser och diskuterar valda delar av boken en gång i månaden, från augusti till november.

I bokcirkeln ryms 20 lärare från olika skolstadier och från alla regioner i Svenskfinland. Bokcirkeln leds av Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning vid SFV.

De som anmält sitt intresse för bokcirkeln kontaktas i medlet av maj.

Online Educa Berlin-kongressen 2–4.12.2020

Du som deltar i SFV:s bokcirkel erbjuds en möjlighet att delta i  resan till Online Educa Berlin-kongressen 2–4.12.2020 till ett subventionerat pris. Kongressen fokuserar på digital pedagogik.

Priset för kongressavgift, flyg, hotell och transport uppskattas till 1250 euro. Deltagande får av SFV ett bidrag på 750 euro per person. Deltagarna eller deras skolor står för resten av kostnaderna.

SFV skriver ett intyg till dig som deltar i bokcirkeln och kongressen i Berlin. Du kan gärna fråga din förman ifall deltagandet i bokcirkeln och kongressen i Berlin kan räknas tillgodo som fortbildningsdagar för läsåret 2020–2021.

Seminarium i januari

I januari håller medlemmarna i bokcirkeln ett seminarium i Helsingfors enligt world café-modellen. Seminariets målgrupp är lärare från hela Svenskfinland som är intresserade av temat digital pedagogik som stöd för lärande. Mer information om seminariet kommer senare!