73392.jpg

Ansök till Fenixprogrammet!

05.05.2020 kl. 09:29
Är du verksamhetsledare för ett förbund eller en centralorganisation och vill utveckla ditt ledarskap? Nu har du möjlighet att ansöka om en plats till Fenixpogrammet – ett forskningsbaserat program för strategiskt ledarskap i ideella organisationer. Sänd in din ansökan senast den 7 juni.

SFV sponsorerar två platser till Fenixprogrammet, som startar hösten 2020.

Fenixprogrammet är ett forskningsbaserat program för strategiskt ledarskap i ideella organisationer och arrangeras av Ideell arena r.f. i Sverige.

Varför? Civilsamhällets ledare har en central och avgörande roll för samhällets utveckling. De bär också ansvar för organisationernas interna förändring och väg framåt i en värld där kartan hela tiden ritas om. Civilsamhällets ledare behöver inte bara kunna navigera i den utveckling som sker, utan kan också vara de som leder den. Genom Fenixprogrammet rustas ledare att förhålla sig till omvärldens förändringar och samhällets olika krav och regler, samtidigt som man får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn.
 

"Nyttan med utbildningen har för mig varit väldigt konkret." 
 Annika Jansson, Finlands svenska Marthaförbund, deltagare i Fenixprogrammet 2019–2020


Fenixprogrammet 2020–2021

Tid: Fenixprogrammet omfattar 15 utbildningsdagar och genomförs i internatform (Stockholm, Irland) mellan september 2020 till maj 2021 under fyra avsnitt.

Syfte: att stärka det långsiktigt strategiska ledarskapet. Under programmet utmanas deltagarna att utveckla sitt eget tänkande utifrån den egna organisationens situation. Den strategiska handlingsberedskapen stärks och man står bättre rustad att hitta lämpliga angreppssätt för arbetet på hemmaplan.

Programöversikt: Fyra teman bidrar till att stärka den strategiska kompetensen:

  • 1) Vad styr omvärlden – och hur styr den oss? 14–17.9.2020, Stockholm. Hur civilsamhället, dess organisationer och ledare påverkas och formas av omvärlden och historiska händelseförlopp.
  • 2) Ideella organisationers unika förutsättningar 23–25.11.2020, Stockholm. Medlemmar, förtroendevalda, engagemang, unika uppdrag och demokrati.
  • 3) Styrning och ledning av ideella organisationer 8–11.2.2021, Stockholm. Om olika institutionella logiker, komplexa verksamheter, särart och mervärde samt strategisk ledning av ideella organisationer.
  • 4) Internationell utblick 17–21.5.2021, Irland och Nordirland. Genom en internationell lins med Irland och Nordirland i fokus belyser man ett samhällssystem med andra premisser.

De forskare som deltar i programmet tillhör de allra främsta inom sina områden och bygger på välgrundad forskning, i motsats till kortsiktiga trender.

Läs mer om Fenixprogrammet.
 

"Utvecklings- och utbildningsprogram är ofta konstruerade kring premisser som gäller i näringslivet. Det här programmet utgår från organisationsvärldens verklighet."
Sebastian Gripenberg, FSU, deltagare i Fenixprogrammet 2019–2020


Ansökningsförfarandet och villkor för deltagande i Fenixprogrammet 2020–2021

SFV bekostar deltagaravgiften (64 000 kr) för två deltagare. Deltagarna står själva för resor, kost och logi.

Vem kan ansöka? Du som är anställd och innehar en ledande position i ett förbund eller i en centralorganisation som helt eller delvis verkar på svenska i Finland. 

De två som deltar i Fenixprogrammet 2020–2021 på SFV:s bekostnad förbinder sig att under tre års tid sitta med i en arbetsgrupp, vars syfte är att fundera på hur kunskapen och erfarenheterna kan implementeras i Svenskfinland. Arbetsgruppen träffas 1–2ggr/termin och leds av SFV. 

Ansökningarna riktas till SFV, som tillsammans med arrangören Ideell arena väljer ut deltagarna genom programmets ansökningsprocess. Ideell Arenas vanliga antagningsprocess tillämpas och deltagande garanteras inte.

Ansök om att delta i Fenixprogrammet (1 av de 2 platser SFV erbjuder) genom att fylla i blanketten. Sista ansökningsdag är den 7 juni 2020. 

Har du frågor? Kontakta SFV: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi, 050-3421890.
 

Ansök om en plats till Fenixprogrammet

 


SFV:s finansiering av två platser till Fenixprogrammet ligger i linje med sektorn för Fri bildning och fokusområdet Professionella organisationer. SFV stöder verksamhet som stärker organisationerna som professionella aktörer. Genom kompetensutveckling, strategi- och fokusarbete stärks och förbättras organisationernas förutsättningar att bedriva verksamhet på svenska i Finland.

I SFV-magasinet 2-2020, som utkommer i slutet av maj, kan du läsa en längre artikel med Sebastian Gripenberg på FSU och Annika Jansson på Marthaförbundet som deltagit Fenixprogrammet 2019–2020. Citaten här i webbartikeln är hämtade ur artikeln i tidningen.