73426.jpg

Tack för alla tips och modeller för distansundervisning!

07.05.2020 kl. 08:49
Vi har fått in sammanlagt 153 tips och modeller för distansundervisning av lärare från alla skolstadier. Alla som skickat in bidrag belönas med yrkeslitteratur. Bidragen publiceras på projektets webbplats så fort vi kategoriserat dem och gjort dem sökbara.

I början av april bad vi lärare inom grundläggande utbildningen eller andra stadiet att bidra med goda tips och modeller för distansundervisning. Sista inlämningsdagen för tipsen var 30.4. 

Målet med insamlingen är att ta tillvara kunskap, tips och erfarenheter som uppstått under denna exceptionella tid. Materialet används för nutida och framtida utmaningar.  

– Jag är imponerad över lärarnas stora idérikedom och iver över att dela med sig. Många har kommit med innovativa metoder som gör att inlärningen också blivit rolig för eleverna. Genom det här insamlingsprojektet har min respekt för lärarna ytterligare ökat, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig på SFV och den som håller i trådarna för projektet. 

Många bidrag vittnar om glädje och en positiv inställning till att jobba digitalt. Flera lärare har också börjat samplanera och samundervisa, vilket också är ett av insamlingens mål. Insamlingen visar även att lärare gör väldigt många arbetstimmar nu under distansundervisningsperioden. 

– Jag förstår att alla lärare inte har möjlighet att ständigt erbjuda lika bra undervisning nu som i normala fall med närundervisning i skolan. Därför är det viktigt att lärare delar med sig av idéer och material till varandra. Ett kollegialt stöd borde byggas upp i hela Svenskfinland, och SFV:s insamling är ett försök att stärka den verksamhetskulturen, säger Niklas.

Totalt fick vi in 153 bidrag, fördelade enligt följande: 

  • förskola till årskurs 6: 68 bidrag
  • årskurs 7–9: 25 bidrag
  • gymnasium: 32 bidrag
  • yrkesskola: 16 bidrag
  • övriga: 12 bidrag

Alla bidrag har nu publicerats på projektets webbplats

Alla får yrkeslitteratur

Alla som skickat in ett bidrag belönas med yrkeslitteratur. Därtill uppmärksammar vi tio av de insamlade bidragen med ett stipendium på 8 000 e som fördelas mellan lärare och skola. SFV kontaktar under maj månad de lärare och de skolor som får stipendierna.