73489.jpg

Ellenore Wentjärvi från Jakobstad vann Arvid Mörne-tävlingen

11.05.2020 kl. 00:01
Sammanlagt 123 bidrag tävlade i årets Arvid Mörne-tävling, som gällde dikter. Ellenore Wentjärvi från Jakobstad vann tävlingen "för en pulserande prosalyrisk diktsvit som skruvat skärskådar ung olust". Andra pris gick till Emma Levo från Helsingfors och tredje pris tilldelades Christoffer Steffansson från Vasa.

Hedersomnämnande gick till Alexandra Harald från Jakobstad och Sandra Holmqivst från Vasa.

Pristagarna i Arvid Mörne-tävlingen 2020, översta raden fr.v.: Ellenore Wentjärvi (I pris), Emma Levo (II pris) och Christoffer Steffansson (III pris). Nedersta raden, fr.v.: Alexandra Harald (hedersomämnande) och Sandra Holmqvist (hedersomnämnande). Foton: privata. Bilden på Christoffer Steffansson tagen av Amanda Grönroos. 

 

Medverkande i prisutdelningen är förutom tävlingsjuryns ordförande Mia Österlund, även SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd, författaren och komikern Axel Åhman, samt skådespelarna Sophia Heikkilä och Simon Häger från Svenska Teatern.


Juryns motiveringar

Första pris, 5 000 euro, går till Ellenore Wentjärvi från Jakobstad för en pulserande prosalyrisk diktsvit som skruvat skärskådar ung olust. Dikterna är en trotsig tidskapsel som kollar i backspegeln mot 2012. Mängden livsstilsmarkörer som jagar förbi tyglas av attityd medan oväntade ord som bakfyllevandra, plåsterpop och fördröjd fjortis naglar fast känslosvallen. 

Andra pris, 3 000 euro, går till Emma Levo från Helsingfors, bosatt i Göteborg, för diktsviten ”Vittring till varning, spricka till skakning”. Med drastiska tonfall och munter men skoningslös självironi berättar Levo om ett vanligt trassligt liv i den post-postmoderna samtiden. Med ofta suverän känsla för rytm och rim skildras små tragedier, ännu mindre glädjeämnen och under allt känslan av att det här livet trots allt är det enda vi har.
 
Tredje pris, 2 000 euro, går till Christoffer Steffansson från Vasa för diktsviten ”I tid och otid”.  I dikterna konfronteras en vaken, intellektuellt rörlig blick på vardagen med en mer melankolisk känsla för tillvarons undanglidande, subversiva karaktär. Språket präglas av talspråklig ledighet och en självreflexiv mörk humor.

Ett hedersomnämnande tilldelas Alexandra Harald från Jakobstad för en svit uppsluppet livfulla dikter skrivna med stilistisk skärpa. Med säker hand fångar Harald kärlekens jubel och den underliggande oro som blodigt allvar för med sig. "Våga" är ledordet för en poesi som lyckas förena det fuktigt kroppsliga med en hög grad av språk- och stilmedvetenhet.
 
Ett hedersomnämnande tilldelas Sandra Holmqvist från Vasa för en serie dikter som spelar i välkänd skandinavisk natur och laddar bilderna av barrskogen och vikens vatten med stark personlig närvaro och en nedtonad melankoli. Just lågmäldheten och de säkert behärskade tonfallen gör Holmqvists dikter så övertygande: de har en grafisk skärpa i beskrivningen av yttre natur och inre själstillstånd.

De vinnande bidragen finns att läsa här.


Läs vad tävlingsjuryns ordföande Mia Österlund säger om årets bidragsskörd.


Tävlingsjuryns sammansättning
Tävlingsjuryn bestod i år av litteraturvetaren Mia Österlund (ordförande), författaren och litteraturvetaren Tatjana Brandt samt författaren och översättaren Jonas Ellerström.
 


SFV:s litterära tävlingar

Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur. Det finns två tävlingar: Arvid Mörne-tävlingen (för under 30-åringar) som instiftades 1986, och Solveig von Schoultz-tävlingen (för de som fyllt 30) som instiftades 2004.

Vartannat år gäller tävlingarna dikter, vartannat år noveller. Båda tävlingarna har samma prissummor. Förstapristagarna erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige, och därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar delta i ett skrivarseminarium.