73525.jpg

De här tio bidragen uppmärksammas med stipendium!

13.05.2020 kl. 08:08
I april inbjöd vi lärare att skicka in tips och modeller för distansundervisning. Tio bidrag uppmärksammas nu med ett stipendium på 8 000 euro och alla som skickat in ett bidrag får pedagogisk litteratur som tack för viljan att dela med sig.

Vi på Vännerna har genom insamlingen i april velat stöda och uppmuntra lärarnas engagemang och förnyelsekraft i dessa exceptionella tider. Målet med insamlingen är även att samla tips, modeller och idéer för nutida och framtida behov. Vi hoppas att materialet används som inspiration för vidareutveckling av när- och distansundervisningen på skolorna.

Tio bidrag uppmärksammas

Bland de 153 bidrag som kommit in uppmärksammas nu tio bidrag med ett stipendium på 8 000 euro. Stipendiet fördelas mellan lärare (3 000 euro) och skola (5 000 euro). 

Det stipendium som går till skolan ser vi gärna att används till skolans utveckling inom digitala pedagogikens område. Det kan till exempel vara frågan om inköp av teknik, mjukvara eller utbildning och fortbildning. Vår önskan är att skolornas elevkårsstyrelser blir hörda i beslutet om hur stipendiet används.

SFV har tillsammans med sakkunniga valt att uppmärksamma bidrag som fungerar som goda riktlinjer för utvecklingen av lärarens pedagogiska arbete:

 • Modeller som klargör pedagogiska helheter, så som lektions- eller kursupplägg.
 • Modeller som uppmuntrar till samarbete mellan lärare.
 • Nya innovativa tekniska lösningar som inte fått stor spridning men som ses kunna höja kvaliteten på distansundervisningen.

Vi har också strävat efter att inte bara uppmärksamma goda modeller inom teoretiska ämnen, utan även konst- och färdighetsämnen.

Stipendiemottagarna

Inom den grundläggande utbildningen har utmaningarna varit störst. Sju av tio stipendier går därför till bidrag vars innehåll riktar sig till grundläggande utbildningen (förskolan–årskurs 9).

Grundläggande utbildningen förskola till årskurs 6:

 • Veronica Lönnqvist i Åshöjdens skola, Helsingfors: 12 pedagogiska tips för lärare som undervisar och handleder på distans.
 • Johanna Räihä-Jungar i Vasa övningsskola, Vasa: Fördelar med tvålärarsystem i klassundervisning på distans.
 • Daniela Strandberg i Malms skola, Pargas: Hemsida som stöd för distansundervisning då lärplattform saknas.
 • Alex Söderholm i Staffansby lågstadieskola, Helsingfors: Upplägg för undervisningen då årskurs 5 flyttade in på Classroom.

Grundläggande utbildningen årskurs 7–9:

 • Melvalan Enlund vid Grundskolan Norsen, Helsingfors: Upplägg för undervisningen i matematik och fysik

Arbetsgrupper:

 • Anna-Karin Jern (Österby skola), Krista Kaihovirta (Katarinaskolan), Lasse Lampenius (Karis svenska högstadium), Mia Malmsten (Katarinaskolan) och Mia Skog (Höjdens skola), skolor vid Raseborgs stad: Göra en mångvetenskaplig faktafilm som "prov på kunnande"
 • Berit Jyränoja, Linda Paajes, Anna Pomoell, Jonas Pått, Celina Schröder och Matias Särs i Winellska skolan, Kyrkslätt: Lärarnas kollaborativa planering av lektionsupplägg och undervisningsmaterial.

Gymnasiet:

 • Annette Kronholm-Cederberg i Topeliusgymnasiet, Nykarleby: Stor- och småmeet som kollaborativa metoder att repetera och öva inför prov
 • Marina Lindholm i Gymnasiet Grankulla samskola/Hagelstamska skolan, Grankulla: Upplägg för musikundervisning på distans

Yrkesläroanstalterna:

 • Rufus Gylling och Stefan Westerback vid Folkhälsan utbildning, Solvalla idrottsinstitut, Esbo: Användningen av Lightboard som tekniskt verktyg i distansundervisningen.

Alla som skickat in bidrag får yrkeslitteratur

Som ett tack för viljan att dela med sig får alla som skickat in bidrag pedogogisk litteratur som stöder förverkligandet av de centrala tankarna i läroplanerna. Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV, är i kontakt med alla som lämnat in bidrag för att få adressuppgifter.

Samtliga bidrag på www.sfv.fi/distans

Alla inkomna bidrag har nu publicerats på projektets webbplats. Materialbanken får användas fritt av alla intresserade för inspiration, tips och lärande.


I SFV-magasinet 2-2020 som utkommer i slutet maj kan du läsa mer om de tio bidrag som uppmärksammas med stipendium.