73695.jpg

Malin Ström och Jonas Ahlskog bidrar med kunnande inom fria bildningen på SFV

28.05.2020 kl. 08:37
I april projektanställdes fil.dr Jonas Ahlskog och pol.mag. Malin Ström. De är sakkunniga inom fria bildningen och bidrar framöver med sin kunskap och kompetens: Malin håller i trådarna för Föreningsresursens innehållsförnyelse, och Jonas bidrar med samhällsanalys och texter till den allmänna diskussionen.

– Vi är glada över att Jonas och Malin nu finns med i vårt team. Genom deras insatser stärker vi möjligheterna att erbjuda en samtidsrelevant fri bildning, säger Anna-Karin Öhman, rektor för SFV:s studiecentral och sektorsansvarig för Fri bildning.
 

Malin Ström förnyar Föreningsresursen

– Föreningsliv har alltid intresserat mig, säger Malin Ström, en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna.

Hon har hela sitt yrkesverksamma liv jobbat inom organisationsvärlden, och för tillfället är hon också anställd på Folkhälsans Förbund som organisationssekreterare.

– Jag kom in i föreningslivet via ungdomsrörelsen som 15-åring och har sedan dess varit med i många föreningar på de flesta poster. Jag har lärt mig en hel del om det praktiska  föreningslivet den vägen. Till min läggning är jag den typiska ordföranden eller sekreteraren, berättar Malin.

Föreningsresursen är en klippa att luta sig mot.

Malin var anställd av SFV i slutet av 1990-talet då hon jobbade med Föreningskompassen – ett mätsystem för föreningar. Nu är hon projektanställd på deltid på SFV:s studiecentral för att jobba med Föreningsresursen, SFV:s webbplats för föreningskunskap. Till hennes uppgifter hör i första hand att utveckla och uppdatera Föreningsresursen, svara på frågor som berör föreningslivet och koordinera arbetet med de andra sakkunniga som är knutna till Föreningsresursen.

– Föreningsresursen är en klippa att luta sig mot: Vi får in över 200 frågor per år, vilket visar på att webbplatsen verkligen behövs och bör finnas kvar. Jag arbetar med att ta tillvara svaren som vi skriver och funderar på hur vi bättre kunde utforma innehållet så att det motsvarar frågeställarnas behov. 

foreningsresursen.fi finns all information som berör föreningslivet samlat på ett och samma ställe, både som inspiration och som uppslagsverk. 

– Jag ser framemot att jobba med Föreningsresursen. Det ger mig möjlighet att förkovra mig ännu mer i allt som berör föreningar, och samtidigt kunna utnyttja den erfarenhet som jag fått genom att ha varit med i olika föreningar och organisationer.

 

Faktaruta Malin Ström
Utbildning: politices magister med statskunskap som huvudämne.
Bor:  i Kvevlax, Korsholm tillsammans med man och tre barn i åldrarna 19, 17 och 12.
Intressen:  geocaching dvs söka gömmor i naturen med hjälp av en gps, att läsa böcker. På Instagram finns jag med boktips under @frustromsbokhylla.Jonas Ahlskog producerar innehåll för samhällsdiskussionen

Jonas Ahlskogs uppgifter som projektanställd på deltid inom fria bildningen på SFV handlar helt konkret om samhällsanalys, textproduktion och videointervjuer. 

– Jag ser mycket framemot att jobba inom SFV och ta mig an de avgörande utmaningarna för den samtida fria bildningen. Som sakkunnig på SFV får jag tillgång till en utmärkt plattform för att fortsätta mitt arbete för en reflekterande och engagerad fri bildning i Svenskfinland, säger Jonas.

Den fria bildningens uppdrag är att erbjuda möjligheter till fördjupning och vidgade perspektiv.

För att göra den fria bildningen relevant för samtiden måste man visa hur den kan fungera som ett redskap då vi förhåller oss till den samhällsutveckling som ingen av oss undkommer.

– Här tänker jag exempelvis på de frågekomplex som kanske mest präglar vår samtid: det polariserade diskussionsklimatet, frågor om identitet och gemenskap, den instrumentella synen på bildning och klimatkrisen. Den fria bildningen kan förstås inte lösa dessa frågor. Det som däremot hör till den fria bildningens uppdrag är att erbjuda möjligheter till fördjupning och vidgade perspektiv, berättar Jonas.

Den fria bildningen kan därigenom stärka individens reflektiva beredskap att på ett ansvarsfullt sätt förhålla sig till samtidens avgörande frågor. Detta uppdrag är relevant i alla demokratiska länder, och också här i Svenskfinland.

Innehållet i form av texter och videointervjuer som Jonas nu börjat producera publiceras på hösten.

Jonas är aktiv som postdoktoral forskare inom filosofi och historia vid Åbo Akademi. Hans forskningsområden är nära kopplade till frågor om den fria bildningens roll i samhället. Inom historia har han bland annat forskat i finlandssvenska folkbildningsrörelser och hans forskning inom filosofi berör frågor om den historiska kunskapens betydelse för människans självförståelse. Fram till 2020 var Jonas Ahlskog verksamhetsledare för Folkets Bildningsförbund r.f.

Faktaruta Jonas Ahlskog 
Utbildning: filosofie doktor
Bor: I Åbo med min hustru och två barn i dagisålder
Intressen: Filosofi, historia, kultur, litteratur och samhällsdiskussion – det mesta av min fritid går också till att läsa och följa media i dessa ämnen. Trädgårdsodling är dock ett gryende intresse efter att vi flyttade till radhus.