73821.jpg

Understödsföreningen för SFV höll årsmöte

05.06.2020 kl. 13:33
Understödsföreningen stödde SFV rf med 43 000 euro år 2019. Understödet gick till andra stadiets yrkesutbildning på Axxell Utbildning Ab.

Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf höll årsmöte den 5 juni 2020 kl. 13 på SFV:s kansli i Helsingfors. I år deltog flera medlemmar i mötet via videolänk, vilket var möjligt tack vare den tillfälliga lagstiftningen som möjliggör för föreningar att hålla föreningsmöten på distans även om det inte står i stadgarna.

I verksamhetsöversikten konstaterade styrelsen att föreningens ändamål enligt stadgarna är "att sammanföra den finlandssvenska befolkningen till gemensamma insatser för att främja det svenska bildningsarbetet i Finland som föreningen Svenska folkskolans vänner rf utför genom att understödja utbildning och bibliotek, bevilja studieunderstöd samt stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden". 

Föreningen understödde år 2019 SFV rf med 43 000 euro som användes för andra stadiets yrkesutbildning på Axxell Utbildning Ab.

År 2019 antog föreningen nya stadgar, där största förändringen var föreningens namnbyte till Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf. Stadgetexten har omgrupperats och förtydligats, och språket har moderniserats. I övrigt har inga större principiella förändringar skett – de nya stadgarna är i samma anda som tidigare stadgar.

Årsmötet återvalde styrelseordförande Bernt Morelius, som stod i tur att avgå. Årsmötet återvalde även styrelsemedlemmarna Johan Aura och Camilla Nordblad, som stod i tur att avgå. Övriga medlemmar i styrelsen är Matts Granö och Stefan Andersson.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2020 till 15 euro.