74258.jpg

150 tips till dig som lärare

10.08.2020 kl. 10:00
Behöver du nya slöjduppgifter, eller tips på hur man kan bygga upp en lokalt förankrad kulturstig för en historielektion? SFV lanserade i början av sommaren en idébank med inspiration från över hundra lärare och skolor runt om i Svenskfinland – fritt fram för alla att använda.

Text: Sonja Finholm/Alfred Media. På bilden: Elisabet Abbor i Kvarnbäckens skola i Borgå.

Ibland behövs nya idéer i klassrummen, men att hitta undervisningstips på nätet är inte alltid så enkelt. Det vet Mika Lehtinen, klasslärare i Kyrkostrands skola i Jakobstad.

– En del rikssvenskt material man hittar är låst, annat kanske inte passar för oss i Svenskfinland. Och det här med sökord är inte heller så enkelt, speciellt om man behöver tips för sexualundervisning eller religion. Man får vara på sin vakt så att eleverna inte hamnar vidare eller in på helt fel sidor.

Mika Lehtinen i Kyrkostrands skola i Jakobstad delar gärna med sig av sina idéer. Under våren var det många skolelever runt om i Svenskfinland som fixade cykeln med hjälp av hans instruktioner.

Vårens distansundervisning gav det kollegiala lärandet en rejäl skjuts framåt. Plötsligt behövdes material och instruktioner som kunde delas ut till eleverna via nätet, och det har samtidigt öppnat upp för mera samarbete mellan lärarna.

– Jag upplever att vi inom vår egen skola alltid varit bra på att dela med oss, men kontakten till andra skolor är förstås sämre. Via den här typen av materialbanker får man ett betydligt större nätverk, säger Mika Lehtinen.

Det var jakten på nya idéer för den egna undervisningen som fick honom att dela med sig av sina egna tips, först i en Facebookgrupp och sedan genom att skicka in dem till SFV:s idébank.

Det var en av de finaste sakerna med den annars väldigt speciella våren – plötsligt såg vi tydligare än någonsin nyttan med att samarbeta.
- Elisabet Abbor

Elisabet Abbor i Kvarnbackens skola i Borgå resonerar likadant:

– Nätet erbjuder massor med tips och material, men ofta behöver det anpassas till den egna skolan. Det är just de modifierade idéerna som är värdefulla och borde få spridning. Det var en av de finaste sakerna med den annars väldigt speciella våren – plötsligt såg vi tydligare än någonsin nyttan med att samarbeta.

Att samla material i gemensamma databaser skapar möjlighet för den enskilde att hitta material och dela med sig av sitt kunnande, menar hon. När man lär sig av varandra blir undervisningen också mera mångsidig. 

– Kollegialt lärande är en oerhört viktig komponent i arbetsbilden. För att bygga upp en gemensam lärandekultur krävs en tydlig ledning och att personalen ges tid och möjlighet att diskutera och utbyta idéer. Många lärare skulle säkert dela med sig ännu flitigare om det fanns specifika tillfällen där man uppmuntras att samarbeta. 

Rektor Inger Nabb i Vikinga skola i Vasa håller med om att lärare överlag är bra på att dela med sig. I hennes skola har det under alla år funnits långa rader av mappar med material, men så småningom växer också det digitala förrådet. 

Inger Nabb i Vikinga skola i Vasa uppskattar att det finns en idébank med material på finlandssvenska.

– Våra lärare är vana att samplanera och att ta fram och anpassa material som passar både i vanliga klasser och för de som får särskilt stöd och jobbar i mindre grupper. Det här materialet finns sedan till förfogande även för andra lärare.

Distansundervisningen har fått lärarna att i ännu större utsträckning öppna ögonen för det digitala. Bland de verktyg som används i de tre skolor vi pratat med nämns SharePoint, Google Meet, Teams och Facebook.

Inger Nabb ser fram emot ännu mera finlandssvenskt samarbete.

– Jag tror att det är bra för eleverna att få mera finlandssvenskt material att jobba med, och lyssna på.

Mika Lehtinen i Jakobstad är glad att hans idéer använts. Skolelever runt om i Svenskfinland har byggt insektshotell enligt hans ritningar, och gett cykeln en vårservice.

– Jag tycker att det är roligt att folk vågar dela med sig, och det gör inget om videokvaliteten inte alltid är den bästa. Att dela med sig sparar dessutom tid. Om jag gör en instruktionsvideo, så får jag många fler i utbyte.


Fakta – SFV:s digitala idébank 

  • Webbplats med 150 olika tips och idéer för både distans- och närundervisning.
  • Materialet är indelat enligt årskurs eller enhet, ämne och typ. Du kan också göra en frisökning. 
  • Tipsen samlades in av lärare i Svenskfinland under april 2020. 

 

Till SFV:s digitala idébank för distansundervisning