74809.jpg

Annakaisa Suni från Helsingfors vann Solveig von Schoultz-tävlingen

18.09.2020 kl. 00:01
Annakaisa Sunis dikter belönas med första pris i Svenska folkskolans vänners (SFV) skrivtävling, Solveig von Schoultz-tävlingen. Skrivtävlingen för över 30-åringar lockade ett stort antal deltagare – totalt inkom 138 diktbidrag. Coronanpandemin var ett tydligt tema bland de inlämnade bidragen.

Foto: Richard Hann

– I årets skörd märktes det synnerligen tydligt att flera av de inlämnade bidragen författats under pandemins tid av isolering, i form av explicita kommentarer om corona, covid-19 och virus, säger juryns ordförande Mia Österlund

Fr.v. Gunilla Malm och Sara Ebersson premieras med andra respektive tredje pris i tävlingen. Foto Sara Ebersson: Joel Ebersson.

Andra pris i tävlingen tillfaller Gunilla Malm från Helsingfors och tredje pris går till Sara Ebersson från Mariehamn. Hedersomnämnande tilldelas Emma Kanckos från Åbo/Jakobstad och Sara Nyman från Pargas/Malax.
 

Fr. v. Emma Kanckos och Sara Nyman tilldelas hedersomnämnande. Foto Sara Nyman: Emma Strömberg. 

Förstapristagaren Annakaisa Suni skrev dikt när hon var tonåring, därefter har det varit paus.

– Det var kombinationen av att bo på Svalbard, att inte jobba heltid och att studera kreativt skrivande som gjorde det möjligt för mig att skriva. Som journalist har jag ju skrivit miljoner tecken, men det var först under kursen på Mittuniversitetet som jag började förstå vad en dikt är, säger Suni.

Annakaisa Suni läser gärna poeterna Inger Christensen och Edith Södergran. Kate Atkinson och Ernest Hemingway hör till författarfavoriterna när det gäller romaner. 

Hur ser dina framtida skrivarplaner ut, Annakaisa?

– Jag har sagt upp mig från jobbet som nyhetschef för att jag vill arbeta närmare texten. Nu jobbar jag som frilansjournalist på svenska och på finska samt studerar förlagskunskap vid Stockholms universitet, med målet att också kunna arbeta som redaktör i framtiden. Jag fortsätter att skriva dikter.

Åldrande, död och relationer

Solveig von Schoultz-tävlingen 2020 gällde dikter. Att tävlingen riktar sig till dem som är över 30 år avspeglas i de inlämnade bidragens motiv. 

– Det är genomgående frågor om åldrande, död och relationer, säger juryns ordförande Mia Österlund.  

Precis som i årets Arvid Mörne-tävling ser man två olika falanger bland bidragen. En stor mängd bidrag tar avstamp i det självupplevda, som kommenterar relationer, ork, mående. 

– Den andra falangen väljer en avgränsad spelplan för sin dikt, som gärna går i dialog med den litterära traditionen både i form och i innehåll.

I år premierar juryn dikt med distinkt anslag, dikt som är formmässigt driven och dikt som vittnar om att här finns en energi som borgar för ett fortsatt författande.

– Att en tävling i dikt lockar till sig så många hugade skribenter som tar sitt skrivande på allvar är i sanning glädjande. Utan massan av skrivsugna finns inte heller spelrum för topparna, de som sticker ut i sin skicklighet.
 

Digital utdelning

I år delades pris och hedersomnämnande ut den 18 september genom en utdelningsfilm


I produktionen ingår förutom en hälsning från SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd och juryordförande Mia Österlund, uppläsning av årets vinnardikter av skådespelarna Sophia Heikkilä och Simon Häger samt ett musikuppförande av Frida Andersson.

Juryns motiveringar

Första pris, 5000 euro, tilldelas Annakaisa Suni från Helsingfors/Stockholm för en levande diktsvit full av överraskande bilder, där smink möter fjällvärldens landskap. Diktvärlden som tematiserar en resa till Arktis rymmer ett alldeles eget anslag. Arktissviten äger metaforisk bärkraft och har en lekfull energi som lindas kring det som bultar strax inunder.

Andra pris, 3000 euro, tilldelas Gunilla Malm från Helsingfors för en lågmäld och drömsk svit om förlust och kärlek.  Dikterna är rika på suggestiva detaljer, ofta sinnliga och lite melankoliska. Som helhet präglas sviten av en uppmärksam känslighet för den modernistiska poesins traditionella formspråk.

Tredje pris, 2 000 euro, går till Sara Ebersson från Mariehamn, för en diktsvit som uppmanar: kliv fram till talarstolen, skriv till samtiden, och som med metapoetisk finess låter dikterna växa till att göra just detta och samtidigt förena den abstrakta skrifttematiken med precist iakttagna vardagsdetaljer.

Ett hedersomnämnande går till Sara Nyman från Pargas/Malax för en vildsint och rivig diktsvit som inte räds att använda också palettens mer grälla och udda nyanser. Med en stor dos humor gestaltar Nyman allt från vardagens långdragna landsvägskörningar till minnen av förlorade vänner och erotiskt glupska fantasier.

Ett hedersomnämnande går till Emma Kanckos från Åbo/Pedersöre för en diktsvit med novellistisk struktur som i Harry Martinsons efterföljd utspelar sig i kosmos, ombord på en detaljerat skildrad farkost som efterhand visar sig metaforiskt beskriva den omöjliga kärlekens resa.

Tävlingsjuryns sammansättning

Tävlingsjuryn bestod i år av litteraturvetaren Mia Österlund (ordförande), författaren och litteraturvetaren Tatjana Brandt samt författaren och översättaren Jonas Ellerström.

Om Solveig von Schoultz-tävlingen

Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur. Solveig von Schoultz-tävlingen instiftades 2004 och gäller dem som fyllt 30 år.

Vartannat år gäller tävlingen dikter, vartannat år noveller. Tävlingens prissummor är: I pris 5000 euro, II pris 3000 euro och III pris 2000 euro. Förstapristagaren erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige, och därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar delta i ett skrivarseminarium.
 
I samband med prisutdelningen ger SFV ut en bok med vinnarbidragen.  Klicka pärmen för att läsa boken elektroniskt (pdf) eller beställ gratis den tryckta versionen, genom att e-posta din beställning till till redaktion@sfv.fi

 

--

Noggrannare information om Solveig von Schoultz-tävlingen:
Camilla Nordblad, kanslichefens assistent
tfn 045-121 0864
camilla.nordblad@sfv.fi


PRESSMEDDELANDE, Helsingfors 18.9.2020