75012.jpg

SFV har sålt aktierna i Atena Kustannus

01.10.2020 kl. 12:20
Kustannusosakeyhtiö Otava har den 1 oktober köpt SFV:s aktieinnehav i förlaget Atena Kustannus.
– Försäljningen av Atena-aktierna är ett led i förverkligande av SFV:s nya placeringsstrategi, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.

Atena Kustannus ger årligen ut cirka 50 titlar inom skön- och facklitteratur, och fortsätter förlagsverksamheten i eget namn trots ägarbytet. 

– I enlighet med SFV:s nya placeringsstrategin fokuserar vi förmögenheten i börsnoterade aktier och fastigheter. SFV är stolt över Atena Kustannus utveckling och personalens professionalitet. Vi är måna om att sälja förlaget till en aktör som värnar om bolagets fortsatta framgång, säger Johan Aura.