75514.jpg

Ska vi bli vänner?

11.11.2020 kl. 09:42
Vill din skola hitta en vänskola över språkgränsen? Behöver ni ett sammanhang och redskap för att komma igång? Projektet Ska vi bli vänner? startar 2021 - kom med!

Våra nationella läroplaner uppmuntrar skolorna att bekanta sig med andra språkmiljöer i Finland. Vänskoleverksamhet mellan finsk- och svenskspråkiga skolor finns, men många upplever det svårt att ta kontakt över språkgränsen.

SFV och Nätverket Svenska nu startar läsåret 2021–2022 projektet Ska vi bli vänner? med syftet att sänka tröskeln för att komma igång med vänskoleverksamhet.

– Vi ser att många skolor gärna vill ha en vänskola över språkgränsen, men de vet inte riktigt var de ska börja. Projektet kan fungera som "skolornas Tinder" – vi matchar ihop intresserade skolor med varandra, och tillsammans skapar vi fungerande modeller som kan spridas vidare, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

Förutom att utveckla strukturer och modeller för vänskoleverksamhet, är målet med projektet att skapa förutsättningar för eleverna att mötas över språkgränserna och öka motivationen att studera det andra inhemska språket. 

Inom projektet ryms fem svensk- och fem finskspråkiga skolor. 
 

Läs mer om projektet här


För de skolor som är intresserade av att komma med i projektet ordnas ett gemensamt, tvåspråkigt webbinarium den 2 december. Under webbinariet får du ta del av ett framgångsrikt vänskolesamarbete mellan Norra Korsholms skola i Korsholm och Niittylahden koulu i Joensuu.


Läs mer om webbinariet och anmäl dig här


De skolor som deltar i projektet väljs ut våren 2021. SFV beviljar bidrag för resor och inkvartering till de skolor som deltar.