75585.jpg

“Alla ska våga agera i en olyckssituation”

17.11.2020 kl. 09:51
På Helsingfors Svenska Scouters räddningskurs på Lägergården Lärkans i Noux, Esbo, har ett tiotal scouter samlats för att lära sig om räddning och första hjälpen. Fokus är på olyckor som lägerliv och scouting i värsta fall kan föra med sig. 

Text och foto: Karin Lindroos

– Typiska olyckor som en scout kan råka ut för är sår, benbrott, stukningar och brännskador, berättar utbildare Abbe Björkestam, akutvårdare vid räddningsverket i Östra Nyland, första hjälpen-utbildare via Röda Korset och scout sedan många år.

– Det var utmanande att hitta en person som kunde lära ut första hjälpen med specialinriktning på scouting, så därför bestämde jag mig för att göra det själv, säger Björkestam, som lärt ut första hjälpen till scouter i åtta års tid. 

Teori blandas med mycket praktik på helgens kurs. Simulerade olyckor, praktiska övningar och en förevisning av Grankulla FBK, där scouterna får lära sig vad som händer vid en allvarlig bilolycka, ger vid kursens slut ett brett kunnande om hur man ska agera vid olika olyckor. 

 Jag lär ut via humor, det funkar.
Abbe Björkestam

 

Hur närmar man sig då ett ämne som ibland kan vara skrämmande? 

– Jag lär ut via humor, det funkar. Målsättningen är att alla på kursen ska våga agera i en olyckssituation, och att vi ska få bort rädslan för olyckssituationer, förklarar Abbe. 

Grankulla FBK och stationsmästare Elias Schulman samarbetar gärna med andra organisationer, så att fler får chansen att bekanta sig med den frivilliga brandkårens uppdrag och verksamhet. 

– Vi är i konstant beredskap, berättar Elias, som under veckan varit på flera utryckningar i samband med stormen Aila, och nu låter scouterna bekanta sig med brandkårens utrustning och bil. 

Scouten Ellen följer noggrant med instruktionerna om hur man sätter på sig brandkårens skyddsutrustning. 

Scouterna Elin och Ellen testar brandkårens skyddsutrustning, och berättar att de uppskattar den mångsidiga räddningskursen. Kursintyget kommer att komma väl till pass när det är dags för dem att leda en scoutgrupp i framtiden.

Läs mer om Helsingfors Svenska Scouters verksamhet på hess.fi, Facebook och Instagram

Du kan läsa mer om Grankulla FBK på grfbk.fi, Facebook och Instagram (ungdomsavdelningen) / Instagram.


Helsingfors Svenska Scouters räddningskurs arrangerades med bidrag av och i samarbete med SFV:s studiecentral. Min bildning är SFV:s kampanj för att synliggöra bredden på fri bildning i Svenskfinland.