75750.jpg

SFV-kansliet i Helsingfors stängt för besök

30.11.2020 kl. 09:56
Med anledning av coronaepidemiläget i huvudstadsregionen stänger SFV:s kansli i Helsingfors för besök. Vi siktar på att öppna kansliet igen måndag 4.1.2021.

Du når SFV:s personal per telefon eller e-post: https://sfv.fi/sv/kontakt/

SFV-huset G18 håller öppet som normalt.

SFV:s möteslokaler i Helsingfors, Vasa och Åbo är öppna och får användas. SFV gör sitt bästa för att alla som vistas i möteslokalerna är trygga. Vi förutsätter att mötesarrangörerna ser till att mötesdeltagarna håller behövlig distans, och följer alla övriga rekommendationer gällande förhindrandet av smittspridning.

Vi följer med utvecklingen av smittspridningen och vidtar vid behov ytterligare åtgärder. Du hittar alltid aktuell information på sfv.fi.