75964.jpg

Tankesmedjan Magma vill nå fler

14.12.2020 kl. 10:04
Tankesmedjan Magma får fortsatt finansiering. Svenska folkskolans vänner, Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder har beviljat bidrag för verksamheten till slutet av 2021.

– Det är oerhört viktigt att det finns oberoende forskning och fakta om det svenska i Finland. Tankesmedjan Magmas rapporter berör dessutom många av de kärnområden som SFV jobbar för. Vi använder rapporterna då vi utvecklar SFV:s verksamhet och beviljar bidrag, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.

SFV:s bidrag till Tankesmedjan Magma för år 2021 är 110 000 euro.
 
Magmas finansiärer har under året låtit göra en utvärdering av verksamheten. Professor emeritus Göran Djupsunds och PM Nina Lindqvists utvärdering har publicerats på www.magma.fi. 

I utvärderingen konstaterar Djupsund och Lindqvist att en finlandssvensk tankesmedja fortfarande behövs. Magma har gjort många kvalitativa utredningar, men kunde ha mera fokus på genomslagskraften.  
 
–  Det är viktigt – särskilt för alla som jobbar med samhällsfrågor – att det finns en oberoende tankesmedja också på svenska i Finland. En tankesmedja som har relevans, är aktuell och i dialog med beslutsfattarna, säger Svenska kulturfondens styrelseordförande Mikaela Nylander.
 
SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd håller med Mikaela Nylander.
 
– Tankesmedjan Magmas arbete för det svenska i Finland är betydelsefullt ur en strategisk synvinkel. Vem granskar annars långsiktigt, systematiskt och ur olika perspektiv förutsättningar för det svenska i Finland och slår larm när det behövs? Att man nu satsar på ökad genomslagskraft svarar mot ett tydligt behov, säger Nygård-Fagerudd.
 
Som ett resultat av rapporten har tankesmedjans syfte utvidgats för att bättre motsvara samhällsutvecklingen. 
 
–  Vi satsar nu mera på aktiv opinionsbildning – att försöka påverka politiska, kulturella och ekonomiska beslut – och på strategi och kommunikation. För att öka genomslagskraften får alla anställda ansvar också för kommunikation. Samhällsrapporterna kompletteras dessutom med skräddarsydda kommunikationsplaner, säger Magmas styrelseordförande Håkan Mattlin.
 
Magma ska allt mer följa förändringar i opinions- och kulturklimatet. Samtidigt som man stöder det svenska i Finland, ska man beakta utvecklingen bland andra länders minoriteter och hur utvecklingen påverkar det svensk- och flerspråkiga Finland.
 
– För oss som finansierar Magma känns det tryggt att också utomstående experter granskar verksamheten. Kulturfonden har ändå satsat drygt 300 00 euro per år i Magma under de senaste åren. När vi nu ser att tankesmedjan gör förändringar i takt med tiden och utgående från en förändrad omvärld, deltar vi i finansieringen, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.
 

Om tankesmedjan Magma:

  • Tankesmedjan Magma grundades år 2008.
  • Magmas uppgift är att verka för att utveckla det svenska i Finland och för växelverkan och samverkan mellan nationalspråken och med det mångkulturella Finland. 
  • Magma genomför utredningar och opinionsanalyser och ger fakta- och forskningsbaserade policyrekommendationer.
  • Magma har fem anställda. Magmas chef är Nils Erik Forsgård. Styrelsen leds av Håkan Mattlin.

 
--
 
Noggrannare information:
 
Håkan Mattlin, ordförande för Tankesmedjan Magma, 0500 459 059 
Johan Aura, kanslichef, Svenska folkskolans vänner, 040-355 99 35
Mikaela Nylander, styrelseordförande, Svenska kulturfonden, 050 511 3029


PRESSMEDDELANDE 14.12.2020, Helsingfors.