76045.jpg

SFV:s bidragsutdelning: Mångsidig motion i dagis och skola

21.12.2020 kl. 09:26
Finlands Svenska Idrott är en mottagarna av de SFV-bidrag som beviljades i december. Förbundet erbjuder metoder och inspiration för pedagoger och elever i grundläggande utbildningen och i småbarnspedagogiken.

Bild: Finlands Svenska Idrott / André Bottenstock

Forskning visar att barn och unga mår bra av att röra på sig minst tre timmar om dagen. Fysisk aktivitet är hälsofrämjande och har en positiv inverkan på inlärningen.

Finlands Svenska Idrott fick SFV-bidrag för projekten Idrott i skolan och Aktiva barn. Genom Idrott i skolan-verksamheten får eleverna testa på olika drotts- och motionsformer vars syfte är att öka aktiviteten i skolan och väcka intresse för en aktiv vardag

Idrott i skolan-verksamheten stöder den nya läroplanen och ger pedagogerna metoder och inspiration för en mångsidig lärmiljö. 

Aktiva barn-projektet inspirerar till mångsidig rörelse för barn i ålder 0–6 år både inomhus och utomhus. År 2021 är fokuset bland annat på cirkuskonster, Skogsmulleverksamhet och rörelselekar. 

Inom sektorn Utbildning beviljades också Nätverket Svenska Nu bidrag för att stöda svenskundervisningen i finskspråkiga skolor. Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld genom artister, konstnärer, teatergrupper, föreläsare och författare som genomför programhelheter på svenska i finska skolor.

Inom sektor Kultur och bibliotek fick Estrad Evenemang, som driver Teater Barnens Estrad, bidrag för "Barnens Uteteater". Med föreställningarna Majas nya vän och Kejsarens nya kläder ger Barnens Estrad teaterföreställningar utomhus för svenskspråkiga barn och unga våren 2021. 

– Vi vill ge barnen kulturprogram nu när nästan allt extra i skolorna är inställt. Det finns ett klart behov som vi vill svara på, säger Anders Grönroos, kreativ chef och grundare av Estrad Evenemang. Det handlar inte bara om teater i sig, utan om identitetsbyggande och stärkandet av den språkliga och kulturella utvecklingen.

Barnens Uteteater är interaktiva och coronasäkra föreställningar, där scenen finns placerad i en paketbil och publiken följer med föreställningen utomhus. Foto: Henrik Zoom.

Sammanlagt 25 föreställningar i Svenskfinland är inplanerade under tiden mars–maj 2021.

Inom sektorn Fri bildning fick Stiftelsen ReGeneration 2030 (underbildning varande stiftelse) bidrag för att skapa en plattform där ungdomarnas röst om hållbarhetsfrågor hörs. ReGeneration 2030 är en folkrörelse med syftet att öppna en dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i Norden och Östersjöregionen. Ungdomarna arbetar för att förverkliga FN-målen för hållbar utveckling Agenda 2030.

Ad Astra får bidrag för att höja kompetensen och stärka kunnandet inom mångkulturell verksamhet och bemötande av mångkultur inom den tredje sektorn. Bidraget riktas till en ny utbildning med fokus på mångkulturellt kunnande och antirasism. 

I december beviljade SFV totalt 252 286 euro till 27 av 47 sökande.

Se hela listan på beviljade bidrag i december