76118.jpg

Att mäta effekter

29.12.2020 kl. 12:00
Som en allmännyttig förening med begränsade resurser vill vi gärna veta - inte bara gissa eller anta - hur de pengar vi delar ut gör skillnad där ute, skriver SFV:s kanslichef Johan Aura i årets sista ledare i SFV-magasinet.

Redan i flera år har vi tillämpat ett system där vi endast beviljar bidrag till projekt som faller inom ramarna för de fokusområden vi stakat ut – fokusområden som tagits fram med forskning och undersökningar som bas. Forskning som gjorts även tillsammans med våra bidragsmottagare, en grupp som vi ser på som våra samarbetspartner. 

Nu startar vi den följdriktiga fortsättningen. I SFV-magasinet kan du läsa om det arbete vi nu gör inom SFV för att utvärdera de projekt vi gett bidrag till, och hur vi försöker mäta de påtagliga effekterna av projekten. Det är alltså ett arbete som går långt utöver de sedvanliga subjektiva redovisningar som bidragsmottagare skriver, och som till 99 procent handlar om hur lyckat allting utfallit. Men kan det verkligen vara så, att nästan alla alltid lyckas?

En naturlig fråga är förstås varför vi skall sätta energi på utvärdering? Men som en allmännyttig förening med begränsade resurser vill vi gärna veta – inte bara anta eller gissa – hur de pengar vi delar ut gör skillnad där ute. Helt enkelt hur vi klokast styr våra bidragsströmmar så att vi tillsammans med bidragsmottagarna kan göra bättre ifrån oss över tid.

De här utvärderingsresultaten används förstås både i vår kommunikation och i våra kontakter utåt, till exempel med andra bidragsgivare. Men viktigt: datan från utvärderingen används även då bidragsverksamhetens fokusområden definieras på nytt, eller helt nya fokusområden tas fram. Och då har så att säga cirkeln slutits.


Ledaren ingår i SFV-magasinet 4/20.