76187.jpg

Tack för din ansökan om vistelsestipendium!

11.01.2021 kl. 13:31
Du får besked i slutet av februari.

Bild: Beijarholmen i Barösund, Ingå skärgård

I december kunde författare, bibliotekarier, kulturarbetare och undervisande personal inom utbildning eller småbarnspedagogik ansöka om SFV:s vistelsestipendier för år 2021.

Vi har fått över 100 ansökningar och bereder dem nu. I februari fattar SFV:s styrelse beslut om vilka som får vistelsestipendierna på Beijarholmen, Lillholmen och Biskops Arnö.

Vi kontaktar alla sökande i slutet av februari. 

Frågor? Kontakta Camilla Nordblad, camilla.nordblad@sfv.fi, 045-121 08 64.

Läs mer om SFV:s vistelsestipendier här