76222.jpg

Mindre kulturaktörer som är beroende av publikmöten prioriteras i bidragsutdelningen

14.01.2021 kl. 12:42
SFV har fri ansökningstid för bidrag – du kan när som helst sända in en ansökan. Inom sektorn kultur prioriteras våren 2021 mindre kulturaktörer som är beroende av publikmöten och vars verksamhet påverkats negativt av coronapandemin.

Bild: Pixabay

– Coronapandemin har försvårat läget för många aktörer som är beroende av en fysisk publik. För SFV är det viktigt att aktörerna kan fortsätta med sin verksamhet anpassat efter rådande restriktioner, och inte tvingas sätta lapp på luckan. I enlighet med sektorns fokusområde, att verka för en bärkraftig finlandssvensk kultur som inspirerar och engagerar, hoppas jag att pandemin också skapar nya bestående samarbetssätt och metoder som på sikt stärker kulturen, säger Viveka Åberg, sektorsansvarig för kultur och bibliotek på SFV.

Förutom bidrag inom sektorn kultur och bibliotek, kan du också ansöka om bidrag för projekt som är i linje med våra fokusområden inom utbildning och fri bildning

Vi har valt att koncentrera våra allmänna bidrag till några fokusområden, som är framtagna på basen av forskning och fakta, för att få en större genomslagskraft och effekt.

Jag vill ansöka om bidrag