76237.jpg

SFV:s Niklas Wahlström med i Educa-mässans digitala program

15.01.2021 kl. 14:23
Utbildningsbranschens årliga storevenemang Educa är i år digitalt. Programmet på det svenska området Hörnan flyttar till nätet onsdagen den 27 januari kl. 15–18.

Nätsändningen från SFV-huset G18 leds av Sonja Kailasaari. Temat är jämlikhet, och det behandlas både i paneldiskussioner och videoinslag.

SFV:s sektorsansvarige för utbildning, Niklas Wahlström, kommer att moderera en paneldiskussion med rubriken En jämlik lärstig för alla – var klämmer skon? cirka kl. 15.10. I diskussionen deltar Fritjof Sahlström, Mia Heikkilä, Martin Ahlskog och Laila Andersson.

Hörnans huvudarrangör är Finlands svenska lärarförbund FSL. Följ med nätsändningen på FSL:s webbsida www.fsl.fi/hornan.

till nätsändningen

Educas svenska område Hörnan förverkligas med bidrag bland annat från SFV.

Educa-mässans hela övriga program hittar du på Educa-mässans egna sidor:

educa