76414.jpg

Studerande – ansök om stipendium

29.01.2021 kl. 12:40
I februari kan du som studerar heltid vid en högskola eller ett universitet i Finland eller utomlands ansöka om stipendium från Svenska studiefonden.

Bild: Pixabay

Du kan få stipendium för:

 • studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland,
 • heltidsstudier vid en högskola eller ett universitet utomlands om motsvarande utbildning inte erbjuds i Finland och
 • för utbytesstudier och utlandspraktik (minst två månader) som räknas tillgodo i slutexamen.

Trots coronakrisen tar Studiefonden emot ansökningar om stipendium för utlandsvistelse. Om planerna förändras efter att du beviljats bidrag på grund av pandemiläget, är vi flexibla med ditt stipendium.

Du som ansöker om ett stipendium ska

 • vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,
 • vara heltidsstuderande vid ett kandidat- eller magisterprogram vid en högskola eller ett universitet, och
 • ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Studiefonden prioriterar andra, tredje och fjärde årets studerande. Du kan få stipendium från Studiefonden endast en gång.  

Noggrannare information och ansökningsblankett hittar du på Svenska studiefondens webbplats

Studiefondens ombudsman Katja Zevallos, katja.zevallos@kulturfonden.fi,+358 50 554 8800 (må–to kl. 9.30–13.00) svarar på eventuella frågor. 

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan

 • Föreningen Konstsamfundet,
 • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd,
 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne,
 • Svenska folkskolans vänner och
 • Svenska kulturfonden.