76500.jpg

Jan-Ivar Lindén, författaren till SFV-biografin över Lars-Ivar Ringbom, får pris

05.02.2021 kl. 19:00
Docent Jan-Ivar Lindén får 10 000 euro för SFV-biografin Paradis och modernitet – Om livssynen hos Lars-Ivar Ringbom.

Priset ur Carl Gustaf Estlanders minnesfond vid Svenska litteratursällskapet i Finland, delades ut under SLS årshögtid och prisutdelning den 5 februari.

— Det är en glädje för SFV att böckerna i SFV:s biografiserie uppskattas och belönas på detta sätt, säger sekreteraren för SFV:s biografikommitté, redaktör Rabbe Sandelin, som också layoutar de flesta böckerna i serien.

— Boken om Lars-Ivar Ringbom var speciellt intressant att arbeta med, eftersom Jan-Ivar Lindén valde att illustrera sin djuplodning av Lars-Ivar Ringboms filosofiska utblick med en riklig samling konstbilder — inte bara Lars-Ivar Ringboms egna, utan även hans syster Lenas, vars konst på många sätt anknyter till Ringboms idévärld.

SLS prismotivering lyder: Verket beskriver Ringboms tänkande om konsten och kulturen, förankrat i en intellektuell miljö med stor spännvidd. Utan efterklokhet belyser Lindén i sin differentierande analys bland annat livsfilosofins förhållande till 1920- och 1930-talens tyska idéklimat. Studien, långt mer än en biografi, fördjupar avsevärt kunskapen om de intellektuella strömningarna i tidens Finland.

Boken kom ut hösten 2020.

Läs mer om, och beställ boken


Tidigare har SFV-biografierna om Sigrid Schauman, Martin Wegelius, Helena Westermarck och Hilma Granqvist erhållit SLS-pris.

SFV-biografier på boklund.fi