76539.jpg

Gun Österbergs fond grundad

25.03.2021 kl. 17:19
I december 2020 grundade SFV:s styrelse Gun Österbergs fond. Donationen värderas till 317 000 euro, och består främst av halva holmen Fårbässen i Raseborgs skärgård.

Gun Österberg, född 1941, tog studenten från Svenska aftonläroverket i Helsingfors år 1962. Hon fortsatte studera vid Svenska handelshögskolan, och utexaminerades som diplomkorrespondent år 1966. Hennes längsta förvärv inom yrkeslivet blev tjänsten som translator vid Esbo stad, som hon innehade från 1983 till sin pensionering. Hon hade en stark språkkänsla och var en ihärdig vårdare av det svenska språket i Finland.

Gun Österberg var omhändertagande till sin natur och plikttrogen i det hon företog sig. Med sin skarpsynthet, raka kommunikation och härliga humor var hon en uppskattad vän som man kunde lita på. Till Gun Österbergs intressen hörde körsång, scouting, friluftsliv och handarbete. Gun Österberg avled 15.8.2019.