76598.jpg

Din åsikt är viktig – delta i vår idéstorm

18.02.2021 kl. 07:31
Vi vill veta vad du tycker är viktigt och vad du skulle vilja förändra inom den svenskspråkiga utbildningen, kulturen och bildningen i Finland. Delta i vår idéstorm senast 9.3.

Bild: Unsplash/Jorge Flores

Hur ska en öppen och inkluderande svenskspråkig utbildning, kultur och fri bildning i Finland se ut? Vad borde ändras, så att den svenska livslånga bildningsvägen år 2030 är den bästa i världen?

Bland annat det frågar SFV i sin idéstorm, som nu ordnas för fjärde gången.
– Vi vill veta vad människorna tycker är viktigt, och vad de vill förändra inom den svenskspråkiga utbildningen, kulturen och fria bildningen i Finland, berättar SFV:s kanslichef Johan Aura
– Människan lär sig hela livet. En livslång bildningsväg stärker välmåendet och möjligheterna att styra över sitt eget liv. Bildning främjar också ett ansvarsfullt förhållningssätt till omvärlden och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället.

Det är fjärde gången SFV på detta sätt frågar om svenskans framtid i Finland. Svaren och resultaten används då SFV:s styrelse drar upp strategiska linjer för SFV:s egen verksamhet, och även SFV:s bidragsverksamhet.

Välkommen att delta i den nätbaserade idéstormen som är öppen 17.2–9.3. Ett sammandrag av svaren publiceras på SFV:s webbplats senare i år. 

Du deltar anonymt och kan utvärdera andra deltagares åsikter. Det tar 15 till 20 minuter att delta.

Tack för din tid – din åsikt är viktig!

Delta i idéstromen här