76850.jpg

Kallelse till årsmöte

05.03.2021 kl. 20:47
Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf kallar till årsmöte onsdagen den 24 mars 2021 kl. 14 i SFV:s kansli, Annegatan 12 A 24, 00120 Helsingfors. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Observera att på grund av gällande restriktioner och möjlighet till distansdeltagande, vilket rekommenderas, krävs förhandsanmälan. Medlem som önskar utöva sin rösträtt vid årsmötet skall därför senast den 22 mars 2021 kl. 16 anmäla sig via formuläret på www.sfv.fi/und2021 eller till Camilla Nordblad, 045-1210864.


Styrelsen