76857.jpg

Nytt datorspel främjar kulturell mångfald

08.03.2021 kl. 10:58
Genom projektet Pelimo får lärare i hela landet kostnadsfri hjälp med att tackla det högaktuella ämnet diversitet och kulturell mångfald. Det sker via ett adaptivt datorspel och en diger lärarguide som utkommer på svenska.

Text Camilla Lindberg, illustration Tuuli Hypén

– Det blev en ögonöppnare för oss hur stor mångfald det faktiskt finns i Svenskfinland. Ofta tänker man kanske att det inte finns så många elever med invandrarbakgrund i våra skolor. Det säger utbildningsplaneraren Kia Lundqvist från Brahea-centret vid Åbo Universitet.

Påverkan genom egna val

Den här insikten kom efter att man introducerat projektet Pelimo för lärarna i de svenskspråkiga skolorna. Inom ramarna för projektet har det utvecklats ett digitalt spel för årskurserna 4–6 inom undervisningen för samhällslära och kulturell mångfald. Undervisningen ska enligt den nya läroplanen befrämja kulturell mångfald.

Tanken har varit att spelet ska locka eleverna att ta till sig frågor om diversitet, inkludering, mångfald och olikheter på ett nytt och spännande sätt.
Kia Lundqvist

Till spelet hör en diger guide som omfattar 140 sidor matnyttigt material för lärare. Spelet är ett adaptivt rollspel med tre huvudkaraktärer från olika kulturella bakgrunder. Den enskilda eleven kan sedan påverka handlingen och utgången genom sina egna val.

– Tanken har varit att spelet ska locka eleverna att ta till sig frågor om diversitet, inkludering, mångfald och olikheter på ett nytt och spännande sätt, säger Kia Lundqvist.

Bakom projeket står Åbo yrkeshögskola, Humanistiska yrkeshögskolan och Åbo Universitet. Huvudfinasieringen kommer från Utbildningsstyrelsen, men SFV har varit med och finaniserat den svenskspråkiga lärarguiden.

– Den fanns av någon anledning inte med i huvudfinansieringen, och vi ansåg att det var mycket viktigt att också få lärarguiden utgiven på svenska, säger Kia Lundqvist.

Diversitet en rikedom

 – Under en viss strategitid arbetar SFV:s olika sektorer med vissa specifika fokusområden. Ett av de stora målen inom utbildningen som vi jobbar för just nu är att alla människor i samhället ska beredas lika stora möjligheter att lära sig, säger Niklas Wahlström som är sektoransvarig för utbildningsfrågorna vid SFV. 

Diversitet ses som en rikedom, och då behöver vi också stöda de grupper vi kanske inte genast omfattar som normen. 
Niklas Wahlström

Det innebär att individuella behov ska beaktas. SFV har därför valt att stöda dylika projekt, och Pelimo är endast ett av flera inom samma ämneskategori.

– Vi lever just nu i ett samhälle där vi strävar efter att vara inkluderande. Diversitet ses som en rikedom, och då behöver vi också stöda de grupper vi kanske inte genast omfattar som normen, säger Niklas Wahlström.

Han betonar att många lärare omfattar de värderingar som stöder en inkluderande kultur, men att de upplever att de inte har den kunskap om minoriteter och andra kulturer som behövs för att kunna fostra barn och unga enligt de här värderingarna.

Olika sorters olikheter 

– I lärarguiden berättar vi om projektet och där finns också information som hjälper lärarna att hitta andra informationskanaler där de kan få ytterligare kunskap. Men i huvudsak består guiden av idéer och uppgifter som lärarna kan använda direkt i klassrummet, säger Kia Lundqvist.

Tanken är nu att lärare i hela landet ska få kostnadsfri tillgång till materialet.

– Vi som deltagit i projektet arbetar med kulturell mångfald på olika nivåer. Vi har utgått från ett brett material med internationell spännvid. Vi har i materialet försökt belysa många olika sorters olikheter i vårt samhälle. Det har varit intressant att få vara med och producera något så nytt som ett spel, säger Kia Lundqvist.

Läs mera om Pelimo: pelimo.turkuamk.fi/pa-svenska/


SFV beviljade 8 000 euro för översättningen av lärarguiden till svenska.

Artikeln ingår i SFV-magasinet 1-21. Läs hela tidningen här