76897.jpg

Vi förlänger idéstormens svarstid

10.03.2021 kl. 08:52
Tack till alla som deltagit vår idéstorm om den finlandssvenska framtiden. För att alla intresserade säkert ska hinna delta, förlänger vi möjligheten att svara till fredag 19.3.

Den 17 februari öppnade vi en idéstorm om den svenskspråkiga  utbildningen, kulturen och fria bildningen i Finland. Vi samlar in tankar och åsikter inför nästa strategiperiod: Hur ska en öppen och inkluderande svenskspråkig utbildning, kultur och fri bildning i Finland se ut? Vad borde ändras, så att den svenska livslånga bildningsvägen år 2030 är den bästa i världen?

Vi förlänger möjligheten att delta i idéstromen fram till fredagen den 19 mars. Du deltar anonymt, och det tar cirka 15 minuter att svara.

Tack för att du tar dig tid!

Delta i idéstormen här